Zmiana terminu rekolekcji zakonnych w WSD w Krakowie

MICHALICI

Święcenia kapłańskie na Karaibach

MICHALICI

Śp. ks. Mieczysław Gładysz CSMA (1936-2020)

MICHALICI

Jubileusz w Puerto Rico

MICHALICI

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania: ,,Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”.

MICHALICI

Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr referencyjny: 1/2020/MS dotyczącego zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

MICHALICI

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 2020

MICHALICI