Bazylika nie ręką ludzką poświęcona

W niebie | Aniołowie