„Być solą i światłem Jezusa”

W niebie | Słowo Boże