Aby Jego hasła nie spłowiały

facebook twitter

21-11-2023

Bł. ks. Bronisław Markiewicz po odejściu od salezjanów (1897) został przyjęty do diecezji przemyskiej, pełniąc obowiązki proboszcza parafii w Miejscu Piastowym i przewodniczącego założonego przez siebie Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”. Za zgodą i błogosławieństwem swego biskupa, św. Józefa Sebastiana Pelczara kontynuował działalność formacyjną młodzieży i dzieci opuszczonych oraz sierot, z pomocą członków Towarzystwa. Równocześnie zaczął wydawać miesięcznik „Powściągliwość i Praca”, w którym podejmował aktualne, palące problemy społeczno-polityczne tamtych czasów, nie zaniedbując przy tym formacji duchowej czytelników.

W lipcu 1898 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w którym ks. Markiewicz umieścił w artykuły o treści katechetycznej (min. cykl Nasze gwiazdy przewodnie, w którym prezentował sylwetki różnych świętych), pedagogicznej, społecznej i kulturalnej. Miesięcznik szybko stał się bardzo popularnym i poczytnym pismem, które rozchodziło się w całej ówczesnej Galicji, a także w Królestwie Kongresowym i w zaborze pruskim, docierając nawet do Polonii w Ameryce. Nakład periodyku osiągnął liczbę 9 tysięcy egzemplarzy.

W roku 2011 dwaj michalici ks. Zbigniew Baran i ks. Zdzisław Urbanik, w dwóch różnych miejscach na świecie (Pawlikowice – Polska i Buenos Aires – Argentyna) postanowili ożywić archiwalne wydania miesięcznika, zeskanowali roczniki od roku 1898 do śmierci bł. Bronisława (1912) i dokonali opracowania wersji komputerowej, zachowując oryginalny układ stron i pisownię. Niekiedy w zamieszczonych dziś pdf-ach mogą pojawić się literówki czy inne drobne błędy, które jednak nie przeszkadzają w odczytaniu zamieszczonych tam przez ks. Bronisława Markiewicz artykułów. Poprzez zamieszczenie archiwalnych wydań „Powściągliwości i Pracy” redagowanej przez lata przez Ojca Założyciela michalickich wspólnot zakonnych pragniemy przywrócić te pisma niejako wydobyć z lamusa, aby je na nowo wprowadzić do społecznego obiegu, przywołując przy tym na nowo może nieco zapomniane idee Założyciela michalickich Zgromadzeń zakonnych, a także by wzbogacić przy okazji obecną na naszej stronie Bibliotekę Markiewicza.

 

Powściągliwość i Praca 1898

Powściągliwość i Praca 1899

Powściągliwość i Praca 1900

Powściągliwość i Praca 1901

Powściągliwość i Praca 1902

Powściągliwość i Praca 1903

Powściągliwość i Praca 1904

Powściągliwość i Praca 1905

Powściągliwość i Praca 1906

Powściągliwość i Praca 1907

Powściągliwość i Praca 1908

Powściągliwość i Praca 1909

Powściągliwość i Praca 1910

Powściągliwość i Praca 1911

Powściągliwość i Praca 1912