Akt Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi!

facebook twitter

29-09-2023

W odpowiedzi na szerzące się zło i liczne trudności w życiu duchowym powstało niezwykłe, dziewięciodniowe nabożeństwo zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi. Po raz pierwszy możemy nawiązać szczególną relację z tym Wielkim Patronem, poprzez modlitwę, medytację i konkretne zadanie do wykonania na każdy dzień.

Akt Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi

Święty Michale Archaniele, obrońco Boga i pogromco szatana, oto ja, świadomy Twojego wstawiennictwa i wielkości, dobrowolnie zawierzam się Tobie ku większej chwale Bożej i liczę na pomoc łaski Bożej w wypełnieniu moich postanowień.

Zawierzam całe moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wierzę, że od początku mojego istnienia objawia się zamysł miłości Boga i Jego cudowna Opatrzność. Pokornie błagam o opiekę tu i teraz, abym nie zmarnował żadnej łaski, jaką Bóg dla mnie przygotował. Oddaję Ci także moją przyszłość, a szczególnie godzinę mojej śmierci, abym odszedł z tego świata pojednany z Bogiem i Kościołem.

Zawierzam Ci mój rozum, abym w prawdzie mógł kontemplować Bożą mądrość. Zawierzam Ci moje uczucia, abym umiał je przyjąć i nad nimi panować. Zawierzam Ci moją wolę, aby skłonna była jedynie do wybierania dobra, a odrzucała zło i grzech.

Zawierzam Ci moją duszę, aby kwitło w niej życie Boże i była mieszkaniem Trójcy Świętej. Zawierzam Ci moje ciało, aby nie wiodło mnie ku pożądliwości, ale stało się świątynią Ducha Świętego.

Zawierzam Ci moją walkę duchową, abym, wsparty mocą sakramentów Eucharystii i Pokuty, odważnie stawiał czoła przeciwnościom i pokusom, które podsuwa mi zły duch. Obdarz mnie łaską mądrego rozeznawania duchów, abym nie popadł w pychę i nie poddał się fałszywej nauce.

Zawierzam Ci moich bliskich, rodzinę, krewnych i znajomych, aby za Twoją przemożną opieką osiągnęli zbawienie i pociągali innych ku wierze. W sposób szczególny powierzam Ci sprawy trudne i po ludzku beznadziejne, abyś swoją potęgą objawiał wszechmoc Boga i Jego dobroć.

Wstawiaj się za mną, Święty Archaniele, abym wytrwał w wierze do końca, nie stracił nadziei i płonął miłością ku Bogu i bliźniemu. Podtrzymuj we mnie posłuszeństwo Kościołowi i nauczaniu Ewangelii.

Zrywam przed Tobą moje przywiązanie do grzechu i zła, i chcę nieustannie szerzyć Twoją cześć zwrócony jedynie ku Bogu. Spraw, aby akt zawierzenia umocnił we mnie dobre postanowienia, otworzył mnie na natchnienia Boże i dodawał sił w mężnym przyznawaniu się do Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

Niech każdy kolejny dzień mojego życia naznaczony będzie Twoją obecnością i szczególnym nabożeństwem ku Tobie, abym za każdym razem mógł w duchu uwielbienia i wdzięczności wołać ku niebu: „Któż jak Bóg”.

 

Podobne artykuły