„Czuję ataki szatana”. Walka duchowa

facebook twitter

24-02-2024

Ks. Piotr Prusakiewicz, Redaktor Naczelny czasopisma "Któż jak Bóg", prezentuje myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza o aniołach i życiu duchowym.