Kazania o Błogosławionym Księdzu Bronisławie Markiewiczu

facebook twitter

29-01-2022

29 stycznia 2024 r. przypada 112. rocznicę śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza, gorliwego kapłana i wielkiego wychowawcy ubogich dzieci i opuszczonej młodzieży. Pragnąc jeszcze bardziej zapoznać szersze rzesze jego czcicieli i sympatyków: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich z duchową spuścizną tegoż opatrznościowego męża Bożego, danego przez Boga Kościołowi i naszej Ojczyźnie publikujemy na stronie michalici.pl dwadzieścia dziewięć kazań o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu, które przybliżą nam nieco jego postać i nauczanie. Tematy do nich zostały zaczerpnięte z Litanii do błogosławionego Bronisława Markiewicza, napisanej przez emerytowanego nauczyciela z Zakopanego Stanisława Gutta, (opublikowanej w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg”, 4/2005), zaś ich autorami są duchowi synowie Założyciela michalickich zgromadzeń zakonnych – księża michalici.

Serdecznie dziękuję Wydawnictwu Michalineum oraz ks. dr Henrykowi Skoczylasowi CSMA – Redaktorowi Kazań za zgodę na ich publikację. I choć publikacja: „Kazania o Błogosławionym Ks. Bronisławie Markiewiczu” została wydana ponad dekadę temu, w roku 2009, to idee i hasła w niej zawarte nie tylko nie spłowiały, ale z każdym rokiem wciąż zyskują na wartości.

Zamieszczone poniżej kazania i referaty można pobrać jako pliki pdf.

Litania do bł. Bronisława Markiewicza

Kyrie, elejson, 
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Michale Archaniele, módl się za nami.
Aniele Stróżu Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, módl się za nami.
Założycielu Zgromadzeń michalickich, módl się za nami.
Ufny Czcicielu aniołów i świętych, módl się za nami.
Wzorze gorliwości kapłańskiej, módl się za nami.
Perło pokory, módl się za nami.
Miłośniku modlitwy, módl się za nami.
Czcicielu Eucharystii, módl się za namiCzcicielu Eucharystii (2),
Oddany Niepokalanej Matce, módl się za nami.
Apostole dobroci, módl się za nami.
Krzewicielu miłosierdzia, módl się za nami.
Przykładzie powściągliwości i pracy, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości, módl się za nami.
Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.
Pocieszycielu odrzuconych, módl się za nami.
Wzorze wychowawców, módl się za nami.
Duszpasterzu opuszczonych, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Zatroskany o ojczyznę, módl się za nami.
Abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, módl się za nami.
Abyśmy na bezkrwawym boju walczyli o zbawienie dusz, módl się za nami.
Abyśmy umieli składać siebie w ofierze, módl się za nami.
Abyśmy zwalczali wady i nałogi osobiste, narodowe i społeczne, módl się za nami.
Abyśmy realizowali zasady powściągliwości i pracy, módl się za nami.
Abyśmy doskonalili się w cnocie pokory i posłuszeństwa, módl się za nami.
Abyśmy odznaczali się wrażliwością serca, módl się za nami.
Abyśmy bronili tożsamości narodu naszego, módl się za nami.
Abyśmy byli wierni Bogu i Kościołowi, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Bł. Bronisław całe życie poświęcił służbie dzieciom.
W.: Zasłużył na wieniec chwały i wyżyny nieba.

K.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława wiernie Tobie służyli i całym sercem byli oddani sprawie zbawienia dusz. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

Podobne artykuły