List Ojca Generała z okazji Patronalnego Święta Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

28-09-2023

Książę niebios Michale Tobie jest moc dana przeciw zasadzkom wszelkim i złości szatana („Godzinki ku czci św. Michała Archanioła”)

Drodzy Współbracia Michalici!

Umiłowani Czciciele Świętego Michała Archanioła!

W naszym życiu wielokrotnie i na różne sposoby przeżywamy doświadczenie osobistego obdarowania przez Dobrego Boga. Nasz Stwórca – Pan historii i teraźniejszości – poszukuje nas wytrwale, drobnymi gestami zapewnia nieustannie o swojej ku nam miłości, buduje z nami niepowtarzalną relację, pogłębiając bosko-ludzką więź chętnie nam przebacza i wspiera nas swym rodzicielskim błogosławieństwem. W naszej pielgrzymce ku wieczności, byśmy nie czuli się osamotnieni i zagubieni, otacza nas światem duchowych istot, wśród których wyjątkowe miejsce zajmuje nasz Patron – św. Michał Archanioł.

Doniosłą rolę oraz powierzone przez Opatrzność zadania Wielkiego Archanioła doskonale rozumiał i ukazał Błogosławiony Ojciec Bronisław Markiewicz, gdy pisał: Po Panu Jezusie i po Najświętszej Pannie jest św. Michał  Archanioł największym dobroczyńcą ludzkości i on jest pewnym przewodnikiem dla błądzących, pociechą i pokrzepieniem dla upadłych, obrońcą i pocieszycielem dusz strapionych, dzielnym pogromcą duchów piekielnych i gorszycieli żyjących na ziemi, on opiekunem i przyjacielem ludzi schodzących z tego świata, a nawet po ich zejściu z tej ziemi (Powściągliwość i Praca nr 11/1902, s. 82).

Obchodząc Święto Księcia niebieskiego, zachwycamy się odwagą jego bezkompromisowego wyboru, kontemplacyjnym trwaniem i bezgranicznym oddaniem umiłowanemu Bogu. Podziwiamy jego roztropność w rozeznawaniu, mądrość w podejmowaniu decyzji i wytrwałość w działaniu. Rodzi się w nas pragnienie naśladowania, bycia jak on – dzielnymi w walce...

W naszym codziennym bojowaniu o zbawienie odczuwamy, że jesteśmy bardzo słabi, a nasze ludzkie siły są zbyt wątłe. Często rodzące się w nas zniechęcenie osłabia nasz entuzjazm, a poczucie długiej drogi do osiągnięcia ostatecznego celu odbiera nam pierwotny zapał. Krzykliwe, medialnie popularyzowane zło, zdaje się niekiedy dominować nad naszym osadzonym w głębi wiary przekonaniem, że Bóg je już pokonał i że ostatecznie dobro zwycięży. Doświadczamy, że walka duchowa to bardzo poważna, odpowiedzialna, wymagająca hartu ducha i pomocy z nieba sprawa. Jesteśmy przekonani, że tutaj wszystko jest łaską, a każde zwycięstwo niezasłużonym darem...

 

Kochani moi!

Zachęceni przez naszego Ojca Założyciela: Stójmy więc przy tym Patronie i przy chwalebnym Jego zastępie, jako przy miłujących nas i nieprzezwyciężonych pomocnikach, obrońcach i przyjaciołach danych nam od Boga (Powściągliwość i Praca nr 9/1902, s. 67). Z dziecięcą ufnością i pokorną nadzieją podejmujmy odważnie bezkrwawy bój o Bożą chwałę i zbawienie wszystkich dusz...

  

Błogosławionego, przepełnionego Bożą i ludzką miłością czasu świętowania.

 

Ks. Dariusz Wilk CSMA

Przełożony Generalny

 

Marki, Święto Świętego Michała Archanioła’ 2023.