Maryjne zwycięstwo

facebook twitter

15-05-2021

Maryjne zwycięstwo odniesione przez maryjnych mężczyzn. Tak najkrócej i w zgodzie z prawdą można powiedzieć o jednej z najpiękniejszych dat w naszym kalendarzu. 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Matki Bożej.

Dzień Cudu nad Wisłą – zwycięstwa nad bolszewikami, gdy nad Polską zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo, a sytuacja wydawała się wręcz beznadziejna. Święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia to nasz dzień wdzięczności dla Opatrzności Boga w Trójcy Jedynego za ocalenie od zniewolenia. To nasz dzień wdzięczności i modlitewnej pamięci o tysiącach żołnierzy, którzy poświęcili wszystko, aby ocalić Ojczyznę. Aby nas ocalić od zguby. To wielki dowód jak potrzebne jest całkowite zawierzenie i oddanie wszystkiego, oddanie całego życia Matce Bożej. Tak wiele tysięcy maryjnych mężczyzn, polskich żołnierzy nosiło na piersiach medaliki i ryngrafy z Matką Bożą, a w bluzach i kieszeniach mundurów różańce. Byli ludźmi, takimi jak my, ze swoimi wadami i słabościami, ale mieli w sercach i duszach głębokie nabożeństwo do Matki Bożej.

Tysiące żołnierzy walczących z bolszewikami pod Warszawą. Był wśród nich mój stryj, walczący z swoim pułkiem kawalerii na Mazowszu. Tysiące ludzi modlących się gorąco i leżących na posadzce z rozkrzyżowanymi rękami przed cudowną ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. Wielkie procesje z relikwiami świętych i msze polowe na placach Warszawy, gromadzące tysiące ludzi. Matka Boża Zwycięska objawiła się dwa razy w sierpniu 1920 r. na polach bitew pod Warszawą. Świadczy o tym wiele relacji bolszewickich sołdatów, uciekających w przerażeniu i potem wziętych do niewoli. A kilkadziesiąt lat wcześniej Wanda Malczewska przepowiedziała wielkie polskie zwycięstwo 15 sierpnia. Wanda Malczewska w czasie zaborów przez wiele lat codziennie wytrwale adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zachęcała ludzi do adoracji w parafiach. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości warto przypominać maryjnych mężczyzn, oddanych Matce Bożej. Warto przypominać, że Stalowa Wola zrodziła się z Cudu nad Wisłą, aby dostarczać armii polskiej najbardziej nowoczesną broń. A pierwszy kościół i pierwsza parafia w mieście miały powstać w dzielnicy robotniczej, gdzie teraz jest kościół i parafia Trójcy Przenajświętszej.            

Podobne artykuły