Modlitwa w Wigilijny Wieczór

facebook twitter

22-12-2020

Wznoszę swego ducha do Ciebie, Panie. Zanurzam się w Twojej obecności i czekam na Ciebie. Nadszedł czas, w którym Słowo staje się Ciałem. Obym umiał je usłyszeć i przyjąć. W oczekiwaniu, pośród ciemnej nocy, dostrzegam światłość, która jest nadzieją dla wszystkich narodów. Pozwól mi ujrzeć mojego Zbawiciela.

Swoją myślą biegnę w kierunku Betlejem, gdzie w niewielkiej grocie przychodzisz na świat. Dzielę swoją radość i niepokój z Maryją i Józefem. Chcę być częścią Twojej ziemskiej rodziny. Pokochany i przyjęty pragnę zostać nazwany Twoim przyjacielem.

Dzielę swoją radość i niepokój z Maryją i Józefem

W katolickim duchu łączę się ze wszystkimi, którzy obchodzą tę niezwykłą uroczystość. Modlę się za tych, których nazywam moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. W sposób szczególny otaczam modlitwą moich bliskich, krewnych i znajomych. Wszelkie łaski ofiarowuję za tych, którzy w tym dniu przeżywają smutek, rozłąkę, cierpienie, chorobę, wojnę i głód. W milczeniu słucham tych, którzy nie mogą obchodzić świąt i są prześladowani.

W milczeniu słucham tych, którzy nie mogą obchodzić świąt i są prześladowani

Polecam Ci, Panie, także moich bliskich zmarłych, z którymi miałem szczęście zasiadać przy wigilijnym stole, a teraz czekam z nimi na ucztę przygotowaną dla nas w Królestwie Niebieskim.

Niech ten czas oczyści mnie z wszelkiej nieprawości, ożywi moją w wiarę w Tajemnicę Wcielenia, otworzy moje ucho na słuchanie Twego Słowa, rozszerzy serce, aby umiało kochać przyjaciół i nieprzyjaciół.

Cisza wigilijnego wieczoru jest dla mnie znakiem, że przychodzisz prawdziwie do swojej własności. W tym świętym czasie chcę być przy Tobie Jezu: czuwać nad żłobkiem, adorować Twoje oblicze, cieszyć się Twoim człowieczeństwem.

W tym świętym czasie chcę być przy Tobie Jezu

Bądź pochwalony Panie za to, że dożyłem kolejnych świąt. Pomnóż moją wiarę, abym przez kolejny rok był świadkiem Twojego Narodzenia. Bądź uwielbiony za każdego człowieka, którego spotkam. Obym umiał w nim dostrzegać także Ciebie i z łatwością przebaczał wyrządzone krzywdy.

Kocham Cię, Panie, z całego serca i wznoszę do Ciebie hymn uwielbienia: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Amen.