Nigdy za dużo o św. Michale Archaniele

facebook twitter

24-07-2023

22 września br. w Centrum Duchowości Michalickiej w Miejscu Piastowym rozpocznie się sesja naukowa „Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze”.

Jakie cele przyświecają organizatorom sesji? Kto może wziąć w niej udział?

Celem wiodącym jest propagowanie w społeczeństwie polskim postaci św. Michała Archanioła, jego znaczenia w dziele zbawienia. Polacy ciągle za mało o nim wiedzą, aczkolwiek na przestrzeni lat dużo się zmieniło. W wielu świątyniach (nie tylko michalickich) po zakończeniu mszy świętej coraz częściej odmawiany jest egzorcyzm papieża Leona XIII. Sesja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiadomości o świętym Michale, a najważniejsze dla organizatorów wydaje się skompletowanie materiałów, tak wygłoszonych referatów, jak i rozbudowanie o inne teksty, aby w roku 2024 mógł się ukazać trzeci tom monografii naukowej Michał Archanioł. Tom ten będzie nosić podtytuł „Literatura i folklor”. Dotychczas ukazał się dwa tomy: (1) „Zagadnienia teologiczne”, (2) „Dzieje kultu i duchowość”. W przyszłości planowane są kolejne części, z nich najwyraźniej krystalizuje się tom 4. „Ikonografia”, który obejmowałby nie tylko sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, numizmatyka, sfragistyka), ale także architekturę.       

 

Kim są prelegenci zaproszeni do udziału w sesji?

Może zaczniemy od pań:

Profesor Jolanta Ługowska, emerytowany profesor filologii polskiej, związana przez lata pracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z literaturą przeznaczoną dla dzieci oraz z kulturą ludową i folklorystyką, postrzeganą z pozycji literaturoznawcy-genologa i tekstologa. Pod jej redakcją w latach 2004-2006 ukazały się trzy tomy zbiorowe Anioł w literaturze i w kulturze.

Monika Hyla, ukończyła studia teatrologiczne, filologiczne, dziennikarskie. Wieloletnia współpracowniczka znanych tygodników katolickich: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. Zajmuje się także organizacją turystyki (m.in. pielgrzymki i wycieczki), jest przewodnikiem po Krakowie i Małopolsce. Od wielu lat pozostaje miłośniczką postaci św. Michała Archanioła oraz św. Józefa.

A teraz zaprezentujemy panów:

Dr hab. nauk humanistycznych Dariusz Dybek adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się głównie literaturą renesansu oraz baroku. Interesują go zjawiska kulturowe na styku literatury i obyczajowości Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Autor monografii poświęconej Pocztowi herbów Wacława Potockiego (2008) oraz znakomitej syntezy Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku (2012).

Ks. Krzysztof Pelc CSMA, redaktor portalu michalici.pl, współpracuje z czasopismem i kanałem YT „Któż jak Bóg”. Jest autorem medytacji o św. Michale Archaniele i Aniołach O Michale, Niebieski Starosto. Razem z Herbertem Oleschko współredagowali drugi tom serii Michał Archanioł zatytułowany „Dzieje kultu i duchowość”.

Herbert Oleschko, autor licznych książek i opracowań o aniołach, regionalista. Od roku 2003 jest zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, jedynego polskojęzycznego periodyku w całości poświęconego aniołom oraz życiu duchowemu. Współpracuje z portalami chrześcijańskimi – michalici.pl, aleteia.pl.

 

Z jakimi referatami wystąpią zaproszeni goście? Czego się w nich spodziewamy?

Dr hab. Dariusz Dybek, Święty Michał Archanioł w literaturze baroku i oświecenia;

Herbert Oleschko, Legendy chrześcijańskie o świętym Michale.

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska, Święty Michał i Anioł Stróż w literaturze dziecięcej oraz w folklorze polskim;

Monika Hyla, Święty Michał we współczesnej prozie polskiej,

ks. Krzysztof Pelc CSMA, Święty Michał Archanioł w zasobach internetowych.

Spodziewamy się po autorach żywego i komunikatywnego przekazu, każdy z nich dostał do dyspozycji 30 minut. Wierzymy, że przekażą obecnym dużo interesujących informacji i nikt nie będzie ziewać z nudów.

 

Czy w dzisiejszym społeczeństwie jest zapotrzebowanie na wiedzę o postaci Świętego Michała Archanioła, czy ludzie szukają i odkrywają świat aniołów i wchodzą z nimi w relacje poprzez modlitwę?

Bardzo dużo dobrego wniosła odbywająca się już od dziesięciu lat peregrynacja figury św. Michała Archanioła po parafiach polskich, nie tylko pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Ludzie uczestniczą w tym bardzo chętnie, często dopytują i starają się dowiedzieć czegoś więcej. Ogromne znaczenie posiada jedyny polskojęzyczny periodyk poświęcony w całości aniołom i życiu duchowemu. Stała grupa autorów i współpracowników  oraz autorzy występujący akcydentalnie są bez wątpienia ambasadorami Księcia Anielskiego. Nigdy za dużo dobrych słów o św. Michale Archaniele.     

 

Czy sesji będą towarzyszyć jakieś imprezy towarzyszące? Jakie?

W pierwszym dniu odbędzie się koncert „Lecimy do nieba” – cykl pieśni i piosenek o św. Michale Archaniele – piątek, godz. 2015  (Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza). W drugim dniu zaplanowano wernisaż galerii rzeźby „Pod Cichym Aniołem” (Andrzej Rzepka – właściciel i moderator galerii, Jan Kikta, artysta rzeźbiarz). Galeria znajduje się w Tyrawie Wołoskiej, a na sesji zostaną zaprezentowane dzieła o tematyce anielskiej. Sesji towarzyszyć będzie także kiermasz wydawnictw o tematyce anielskiej – Redakcja dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, Księgarnia św. Rafała.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio „Fara”, dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” oraz portal „michalici.pl”.

 

Zapisy przez e-mail lub telefonicznie do 18 września:

cdm.michalici@gmail.com 

tel. 503300303