O tym, jak Archanioł Michał pokonuje szatana

facebook twitter

16-09-2021

W starotestamentalnej Księdze proroka Daniela, Michał jest określany jako „jeden z pierwszych książąt”, który przychodzi z pomocą (Dn 10, 13b); księga ta mówi, iż nikt… nie może… skutecznie pomóc przeciw nim (wrogom) z wyjątkiem… księcia, Michała (10, 21b); Michał to wielki książę, który jest opiekunem dzieci… narodu [wybranego].

Więcej Któż jak Bóg

W księgach apokryficznych Starego Testamentu i tradycji hebrajskiej Michał Archanioł jest przedstawiany w postaci szczególnego opiekuna narodu wybranego, występuje jako pierwsza osoba po Panu Bogu i wykonawcą planów Bożych w odniesieniu do ziemi i ludzi. On ma klucze od nieba; jest księciem aniołów, aniołem sądu i kar Bożych; On jest także aniołem Bożego miłosierdzia.

Więcej Któż jak Bóg