Powrót do piękna Bożego

facebook twitter

10-02-2024

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 6. Niedzielę zwykłą [video]