Św. Michał wprowadza dusze do nieba

facebook twitter

05-11-2021

Autorem Godzinek ku czci św. Michała Archanioła jest ks. Bartłomiej Sławiński, michalita. Jako dziewiętnastolatek przybył on we wrześniu 1901 r. do Miejsca Piastowego z pragnieniem dążenia do kapłaństwa. Od pierwszych dni pobytu w Miejscu Piastowym młody Bartek został oczarowany osobą ks. Bronisława Markiewicza. Imponowała mu jego pobożność, wynikająca z głębokiej wiary i czci dla Boga, również jego gorące nabożeństwo do Matki Bożej i św. Michała Archanioła, które przyswoił sobie na całe życie. Sam również utrzymywał żywą łączność duchową z Aniołami i doznawał od nich w ciągu całego życia szczególnej opieki i pomocy.

W hymnie na Nieszpory znajdują się następujące słowa:

Święty Michał wyznacza z Aniołów jednego
Na stróża dla człowieka na świat zrodzonego,
I sam w wielkiej dobroci strzeże go i wspiera
Za życia, a szczególnie gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, lecz na pomoc śpieszy,
Ze swymi Aniołami obecnością cieszy.
I odpędza szatana, wzbudza ufność w Boga,
Jakże obecność jego jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, cierpienia osładza,
Do nieba po pokucie odbytej wprowadza.
O, jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego
Czci i pomocy wzywa Michała Świętego. 
Zapewnioną ma pomoc we wszelkiej potrzebie;
Po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

W Antyfonie zaś śpiewamy: „Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu Pan powierzył dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości”.

Słowa Godzinek są wyrazem wiary Kościoła od najdawniejszych wieków, że św. Michał Archanioł, wódz zastępów niebieskich stoi u wezgłowia umierających i pełniąc funkcję psychopomposa, odprowadza ich dusze do wieczności.