Święty Michał Archanioł w zasobach internetowych - przewodnik po najważniejszych źródłach

facebook twitter

14-02-2024

„Anioł”, „Archanioł”, „Michał Archanioł” to temat, motyw bądź symbol cieszący się nieustającą popularnością w Internecie, zarówno w wydaniu naukowym (w ujęciu teologicznym, filozoficznym, religioznawczym), w sztuce i literaturze, jak również w kulturze masowej, w social-mediach, a nawet na polu działalności komercyjnej. Na stronach www, na profilach FB i kanałach YT panuje dziś moda na anielskie i archanielskie nazwy, grafiki i skojarzenia. Słowo anielski (angelic) często używane jest w popkulturze do opisu postaci lub przedmiotów, które są piękne, delikatne i mają pozytywny wpływ na innych. Wiele stron internetowych wykorzystuje je w swoim designie, w ofertach oraz banerach reklamowych. 

Archanioł Michał jest uważany za Księcia aniołów, Obrońcę ludu Bożego, wstawiającego się u Boga za ludźmi i towarzysza dusz w drodze do wieczności. W Starym Przymierzu Archanioł Michał opiekował się Izraelem, Ludem Wybranym; w Nowym – stał się opiekunem Kościoła – Nowego Ludu Bożego. Kult św. Michała jest bardzo stary i rozpowszechniony w całym świecie chrześcijańskim. W przeszłości bywał ustanawiany patronem wielu narodów, państw i miast, a także różnych zawodów i stanów życia, jego atrybutami są zazwyczaj miecz, tarcza, waga i smok lub diabeł u nóg. Jemu dedykowane są liczne kościoły i sanktuaria w chrześcijańskim świecie, w Europie po dziś dzień istnieje tajemnicza linia łącząca siedem sanktuariów związanych ze świętym  Michałem Archaniołem , wśród których szczególnym blaskiem jaśnieją: opactwo św. Michała Archanioła na Mont Saint-Michel we Francji, a zwłaszcza, jedno z najstarszych na świecie, Sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano, z Niebiańską Bazyliką, konsekrowaną przez samego Księcia Aniołów. W Polsce istnieje ponad 300 kościołów poświęconych św. Michałowi. 

 

Wykład - prezentacja ks. Krzysztofa Pelca, michality zawiera większe fragmenty jego wystąpienia podczas sesji naukowej: "Święty Michał Archanioł w literaturze naukowej i folklorze", która odbyła się w Centrum Duchowości Michalickiej w Miejscu Piastowym w dniach 22-23 września 2023 r.

Podobne artykuły