Wezwanie do nawrócenia

facebook twitter

04-11-2023

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 31. Niedzielę zwykłą (rok A).