Zwołanie XXII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

19-04-2021

Okólnik Przełożonego Generalnego

Stosownie do Art. 182 Konstytucji naszej rodziny zakonnej zwołuję XXII Kapitułę Generalną Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

Miejsce obrad Kapituły: Miejsce Piastowe.
Czas trwania Kapituły: 21 kwietnia – 8 maja 2022 r.
Motto Kapituły: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).

Pełna treść okólnika [POBIERZ]

Z braterskim pozdrowieniem
Ks. Dariusz Wilk CSMA 
Przełożony Generalny

Podobne artykuły