Pierwszy Salezjanin w Polsce

Bł. Bronisław Markiewicz

Droga do szczęścia Narodu: POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA 

Powrót do Polski

Książę August Czartoryski był wzorowym zakonnikiem

Powściągliwość i Praca – to mój drogowskaz.

Spotkanie ze św. Janem Bosko

O powołaniu zakonnym myślałem od dawna

Intencje kaznodziei

Wykładowca w Seminarium i kapelan Sióstr Karmelitanek