Droga ucznia. Święty Piotr №16. Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Uczeń Jezusa wiele wysiłku wkłada w to, aby spotykać się ze Zmartwychwstałym. Zdaje sobie sprawę, że te spotkania są momentami kluczowymi w formacji. To dzięki nim następuje dojrzewanie i wewnętrzna przemiania. Dzięki nim dokonuje się postęp na drodze do świętości.

Wycisz się i uświadom obecność Boga.
Poproś Ducha Świętego o otwartość na Słowo Boga.
Przeczytaj powoli podany fragment i spróbuj wyciągnąć z niego duchowy pożytek dla siebie.

SŁOWO (J 21, 1-14)

Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwunastu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?", bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.

PUNCTA

1. Powtórka

Zwróć uwagę na podobieństwo między wydarzeniem z podanego fragmentu, a tym, co jest opisane w tekście Łk 5, 1-11. Porównując te wydarzenia zauważysz, że w zasadzie są do siebie bardzo podobne. To samo miejsce (morze Tyberiadzkie to inna nazwa jeziora Genezaret), ta sama pora (noc), uczniowie na czele z Piotrem idą łowić ryby, ponoszą porażkę, gdyż nic nie udaje im się złowić, pojawia się Jezus i zachęca do ponownego zarzucenia sieci, następuje obfity połów oraz powołanie Piotra (w dalszej części dzisiejszego tekstu, która będzie przedmiotem kolejnych rozważań, Jezus na nowo powołuje Piotra). Jedyną różnicą pomiędzy obydwoma wydarzeniami jest reakcja Piotra. We fragmencie Łk 5,1-11 reakcją Piotra są słowa: „odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. Piotr widząc swą grzeszność prosi Jezusa, aby się oddalił.  Chce swoją grzeszność zostawić dla siebie. W dzisiejszym fragmencie (J 21,1-14) Apostoł reaguje inaczej: „Przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze”. Nagość jest symbolem grzeszności. Piotr ze swoją grzesznością idzie do Jezusa.

2. Wnioski i pytania

Piotr jest bogatszy o pewne doświadczenie – doświadczenie swojego grzechu (patrz: wyparcie się znajomości z Jezusem). To doświadczenie zmieniło go. Doprowadziło do tego, że przestał uciekać ze swoją grzesznością od Jezusa. Świadomość swojej grzeszności (prawdy o sobie) przyczyniła się do potraktowania Jezusa jako Zbawiciela.

Jakie doświadczenia miały wpływ na Ciebie? Jak Cię zmieniły? Jakie były i są Twoje reakcje na różne doświadczenia życiowe?

Czy jesteś świadomy swojej grzeszności? Jak się z nią czujesz? Jak wpływa na Ciebie doświadczenie swojej grzeszności? Co robisz ze swoją grzesznością?

3. Szansa od Boga

Bywa tak, że Bóg poprzez powtarzanie pewnych doświadczeń, sytuacji, okoliczności w Twoim życiu stwarza Ci szansę, abyś zareagował inaczej niż do tej pory. Twoja reakcja – inna niż do tej pory – stanie się dla Ciebie skokiem rozwojowym. Wystarczy przełamać dotychczasowy schemat. Dotyczyć to może także życia duchowego, relacji z innymi ludźmi, rozwoju osobistego, itp.

Jakie doświadczenia i sytuacje powtarzają się w Twoim życiu co jakiś czas? Jak do tej pory reagujesz w tych momentach? Jakich reakcji się nauczyłeś? Czy taka reakcja jest dojrzała? Jak powinieneś zareagować?

Na zakończenie porozmawiaj o tym wszystkim z Jezusem - niech to będzie Twoje osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym. Możesz wykorzystać w tym celu modlitwę wyobraźni. Usiądź z Nim nad brzegiem jeziora przy płonącym ognisku. W porozumieniu z Jezusem uczyń postanowienie z dzisiejszej medytacji. Podziękuj Mu za szanse, które Ci daje. 

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

 

 

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)