Czy możemy upodobnić się do Aniołów?

W niebie | Aniołowie