Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" w Stalowej Woli

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Stalowej Woli od czerwca 1992 r. Stowarzyszenie prowadzi Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego – Świetlicę Socjoterapeutyczną „Oratorium” oraz Placówkę Interwencyjną dla Dzieci i Młodzieży.

Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i rodzinnych, stwarzanie im warunków do zdobywania wiedzy oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy. Dzieci i rodzice dotknięci kryzysem znajdują tu pomoc, porady życiowe, opiekę duchową, naukę, zabawę, terapię, ciepły posiłek i wszystko, co potrzebne jest w najtrudniejszych chwilach.

Dzieci uczą się tu przestrzegania zasad współżycia społecznego, podnoszenia poziomu kultury osobistej, wychowywane są w duchu katolickim i patriotycznym. Podopieczni rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności poprzez udział w zajęciach: komputerowych, teatralnych, kulinarnych, sportowych, plastycznych, muzycznych, modelarskich, fotograficznych i turystyczno-krajoznawczych.

Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży przeznaczona jest dla małoletnich, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej wymagającej udzielenia natychmiastowej pomocy. Celem Placówki Interwencyjnej jest zabezpieczenie bytu dziecka oraz poczucia bezpieczeństwa przez zapewnienie całodobowej opieki do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w odpowiedniej placówce. Cel ten realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, psycholog, pedagog, logopeda i socjoterapeuta.

Stowarzyszenie organizuje również kolonie i półkolonie, zimowiska stacjonarne i wyjazdowe, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Przegląd Kolęd i Pastorałek, pikniki rodzinne i inne.

Ogromną rolę w organizacji pełnią wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu dzieci otrzymują pomoc w nauce, czują się ważne, uczą się pozytywnych sposobów porozumiewania się i rozwiązywania problemów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i darczyńcom oraz tym, którzy dzielą się z nami swoim czasem, zaangażowaniem lub 1% podatku!

Brak aktualności