Dzień postu i pokuty w intencji pokoju na świecie

facebook twitter

21-05-2023

Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ks. Dariusz Wilk CSMA zachęcił w swym Liście wszystkie męskie wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce do podjęcia w dniu 2 czerwca 2023 r., w pierwszy piątek czerwca, postu i pokuty w intencji pokoju na świecie. Jest to odpowiedź na apele Ojca Świętego Franciszka o modlitwę w intencji pokoju, szczególnie dla Ukrainy.

Warszawa, 18.05.2023 r.

 

Drodzy Współbracia!

Przełożeni Wyżsi, Przełożeni wspólnot,

Rektorzy kościołów i Proboszczowie parafii zakonnych,

Odpowiedzialni za różne zakonne dzieła i świeckich współpracowników!

 

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, za aprobatą Konsulty i 150 Zebrania Plenarnego KWPZM, pragnę zaprosić wszystkie męskie wspólnoty życia konsekrowanego do podjęcie w I piątek miesiąca czerwca (02.06.2023 roku) dnia postu i pokuty w intencji pokoju na świecie.

Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na niedawne apele Ojca Świętego: „…odmawiajmy różaniec, prosząc Pannę Najświętszą o dar pokoju, szczególnie dla udręczonej Ukrainy. Oby przywódcy narodów wysłuchali pragnienia ludzi, którzy cierpią i pragną pokoju… (Regina Caeli, 07.05.2023) …Niech Pani Fatimska, Matka Jezusa i nasza, pomaga nam tworzyć drogi spotkania i ścieżki dialogu prowadzące ku pokojowi, i da nam odwagę bezzwłocznego ich podjęcia (Tweet, 13.05.2023)”, jednocześnie wynagradzając Najświętszemu Sercu Jezusowemu za zniewagi Mu wyrządzone, usilnie prosić o dar pokoju dla całego świata, a zwłaszcza dla Ukrainy, dla naszych cierpiących Braci i Sióstr za wschodnia granicą, wołając: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”.

Co do sposobu przeżywania tego dnia, towarzyszącej mu modlitwy oraz podjęciu konkretnej praktyki umartwienia, postu i pokuty, zgodnie ze wskazaniami Wyższych Przełożonych, pozostawiamy kreatywności poszczególnych męskich wspólnot życia konsekrowanego. Prosimy także, abyście do tej inicjatywy zaprosili Waszych świeckich współpracowników, parafian, członków grup duszpasterskich oraz wszystkich nawiedzających nasze domy, kaplice i kościoły zakonne, aby w jedności ze sobą błagać dobrego Boga o poruszenie serc tych, w których rękach jest dziś sprawa pokoju.

 

Z braterskim pozdrowieniem w Panu

 

ks. Dariusz Wilk CSMA
przewodniczący KWPZM

 

(fot. Kamil Szumotalski - unsplash)

Podobne artykuły