Przetarg ofertowy do zadania pn.: „Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym – budowa obiektu dotycząca rozbudowy o obiekt dydaktyczny pełniący funkcję Astrobazy”

facebook twitter

31-01-2023

Trwają przygotowania do budowy nowego obiektu dydaktycznego w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Poniżej oferta przetargowa. Informacje edukacyjne na temat nowego obiektu podamy w osobnym trybie.

Zapytanie ofertowe [pobierz]

Projekt umowy [pobierz]

Formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7 [pobierz]

zestawienie wyposażenia  [pobierz]

Protokół z otwarcia ofert - Astrobaza  [pobierz]

Info o wyborze oferty najkorzystniejszej - ASTROBAZA MZSP  [pobierz]

1_projekt techniczny elektryka 

E-01  [pobierz]

E-02  [pobierz]

E-03  [pobierz]

E-04  [pobierz] 

E-05  [pobierz] 

E-06  [pobierz]

E-07  [pobierz] 

E-08  [pobierz] 

E-09  [pobierz]

IE_IN_ PW__OPIS astrobaza  [pobierz] 

2_projekt techniczny sanitarka 

opis przyłącza pdf  [pobierz]

s1  [pobierz]

s2  [pobierz]

s3  [pobierz]

s4  [pobierz]

s5  [pobierz] 

s6  [pobierz]

s7 [pobierz]

s8  [pobierz]

s9  [pobierz] 

s10  [pobierz] 

s11  [pobierz] 

dokumentacja budowlana 1 

00_pozwolenie skan  [pobierz] 

01_załączniki do projektu_KG  [pobierz]

02_zagospodarowanie terenu podpis SP_KG_PK  [pobierz] 

dokumentacja budowlana 2 

03_architektoniczno-budowalny_KOB_KJ_JM   [pobierz] 

04_01_techniczny architektura_KG_KOB  [pobierz] 

04_02_techniczny konstrukcja_KJ_KM  [pobierz] 

Przedmiary

1. Przedmiar wyposażenie Astrobaza  [pobierz]

1_Przedmiar_AS_PRZEDMIAR_BR_ARCH_KONSTR  [pobierz] 

2_Przedmiar_AS_PRZEDMIAR_BR_BUD_DOJŚCIA_zagospodarowanie  [pobierz] 

3_Przedmiar robót_br_elektryczna_ inst.  elektryczna  [pobierz] 

4_Przedmiar br_elektryczna_inst. CCTV monitoring  [pobierz] 

5_Przedmiar robót br_elektryczna inst. teletechniczna  [pobierz] 

6_Przedmiar robót br_elektryczna teren zewnętrzny [pobierz] 

7_Przedmiar robót br_sanitarna_wodkan  [pobierz] 

8_Przedmiar_BR_TELETECHNICZNA_ORANGE  [pobierz] 

STWiOR pdf

D.01.03.04A - Przebudowa kanalizacji kablowej  [pobierz] 

STWiOR ASTRO BUDOWLANKA  [pobierz] 

STWiOR ASTRO SANITARKA  [pobierz] 

STWiOR ELEKTRYCZNA  [pobierz] 

Podobne artykuły