Zapytanie ofertowe do zadania „Zakup wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym”. Etap IV.

facebook twitter

07-06-2023

W związku z realizacją projektu w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie”, kontynuujemy działania polegające na zakupie wyposażenia dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym służącego rozwojowi szkoły.

Zapytanie ofertowe. Etap IV [pobierz]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego -  Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt Umowy [pobierz]

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Zestawienie wyposażenia [pobierz]

Rysunki poglądowe. Zał. 1 do Zestawienia wyposażenia [pobierz]

Protokół z otwarcia ofert. Etap IV [pobierz]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Etap IV [pobierz]

 

Podobne artykuły