Michalici

Beatyfikacja Prymasa - zapisy

06-03-2020

facebook twitter
Aby otrzymać kartę wstępu trzeba będzie zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy

Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Aby otrzymać kartę wstępu trzeba będzie zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy podając ADRES EMAIL, IMIĘ, NAZWISKO, LICZBĘ BILETÓW, a następnie potwierdź klikając w “SUBMIT”:

Kliknij, aby przejść do formularza zgłoszeniowego.

Zapisy tylko do 25 marca!

*KLAUZULA INFORMACYJNA Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła reprezentowana przez ks. Kazimierza Jońca dla potrzeb organizacji. Inspektorem Ochrony Danych Jest ks. Rafał Kamiński – kaminski@michalita.pl Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła moich danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.