Michalici

Wspólnoty

 • Michalickie Orędownictwo Dusz Czyścowych

  „Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź Im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za Nie!” Aby móc odgadnąć, czym jest „Orędownictwo Dusz Czyśćcowych” i w...

  https://www.facebook.com/OredownictwoDuszCzysccowych/
 • Warsztaty pisania ikon

  Powstały z pragnienia spotkania człowieka z Bogiem poprzez piękno, którego On jest Dawcą. Są przejawem duchowości uczestników, ujawnionym poszukiwaniem przez nich drogi do Boga, drugiego człowieka i siebie samego, a także wyrazem chęci służenia innym. Bo ikona powstaje z modlitwy i dla...

  www.ikony-michael.blogspot.com
 • Promisja

  PROMISJA to stowarzyszenie erygowane w diecezji toruńskiej, którego oddział zainicjował swoją działalność w par. MB Królowej Aniołów w Warszawie w kwietniu 2011 roku. Wraz z ks. Mieczysławem Kuclem zapoczątkowano wówczas cykl ewangelizacyjny korzystając z parafialnego nar...

  www.promisja.pl
 • Krąg biblijny

  Jest grupą otwartą, zrzeszającą parafian i osoby zainteresowane, które pragną pogłębić swoją wiedzę biblijną i religijną. Swoją działalność krąg rozpoczął w 2014 roku.  Celem kręgu jest rozwijanie wiedzy biblijnej, pogłębianie relacji z Bogiem poprzez lekturę Pisma Świętego, kształtow...

 • Bractwo adoracyjne

  Głównym celem wspólnoty jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego kultu trwamy na modlitwie jedną lub kilka godzin w tygodniu adorując Najświętszy Sakrament. Wybrana godzina adoracji jest czasem osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym w milczeniu. W czasie tego spotkania...

 • Żywy różaniec dzieci

  Dziecięca róża pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, modli się w intencji o nawrócenie grzeszników. Róża została założona w 1999 r., gdy do kościoła  przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej. Spotkania dzieci odbywają się w pierwsze piątki miesiąca po Mszy świętej o go...

 • Żywy różaniec

  Składa się z 50 Róż Różańcowych, które każdego dnia wypraszają przez Maryję u Pana Jezusa łaski dla rodzin należących do parafii, ojczyzny i świata. W pierwsze soboty miesiąca odbywają się zawsze zmiany tajemnic różańcowych. Nabożeństwo rozpoczyna się o 19.00 adoracją Naj...

 • Rycerstwo św. Michała Archanioła

  Specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem jest także wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpęd...

 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Michael"

  Służy pomocą w realizacji misji powierzonej Kościołowi przez Chrystusa: ewangelizacji świata, nawróceniu, zbawieniu i uświęceniu ludzi. Współtwórcą wspólnoty był ks. Krzysztof Pelc, w parafii wspólnota jest obecna od 1994 roku. Znaczna część Wspólnoty...

 • Ministranci

  MINISTRANCI – głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach for...

 • Wspólnota Krwi Chrystusa

  Posiada dar i zadanie kształtowania siebie we Krwi Chrystusa. Przejawia się to przez pełny udział w sakramentach, a w szczególności w codziennej Eucharystii; codzienne modlitwy do Krwi Chrystusa, a także poprzez cotygodniowe spotkania wspólnoty, na których rozważane jest Słowo B...

 • Wspólnota młodzieżowa "W cieniu skrzydeł"

  WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA „W CIENIU SKRZYDEŁ” powstała w 2013 roku na bazie działającego w parafii Duszpasterstwa Akademickiego „Bemowo”. Obecnie wspólnotę tworzą studenci pochodzący i mieszkający w naszej parafii oraz osoby dorosłe. Spotykamy się w niedziel...

 • Rodzinne świętowanie niedzieli

  W parafii od stycznia 2014 roku. Formuła wspólnoty została podpatrzona na spotkaniach Rodzinnego Świętowania Niedzieli w Ursusie w Warszawie. Pod koniec 2013 poprosiliśmy ks. proboszcza Rafała Kamińskiego o możliwość organizowania takich spotkań w parafii na Bemowie. Spotkania rozbudowaliśmy...

 • Ruch światło-życie

  Wspólnota dla młodzieży, począwszy od 7 klasy SP. Formacja we wspólnocie opiera się na formule światło-Życie, postulująca jedność poznania i działania w człowieku, wskazuje na prawdziwą wolność człowieka, która polega na dobrowolnym poddaniu się wymaganiom prawdy – w myśl...

 • Oaza Dzieci Bożych

  To jedna z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Przygotowuje dzieci do głębszego przeżywania wiary i czynnego udziału w liturgii. Dzieci należące do wspólnoty modlą się, czytają Pismo Święte, by być coraz bliżej Pana Jezusa; rozwijają swoje z...

 • Koło przyjaciół Radia Maryja

  Powstało przy naszej parafii w 2004 roku z inicjatywy grupy wiernych zaangażowanych w życie parafialne i słuchających rozgłośni toruńskiej. Jego głównym zadaniem  jest szerzenie informacji o Radiu Maryja, pozyskiwanie nowych słuchaczy oraz przyjmowanie ofiar na jego działalność, kt&oacut...

 • UKS Uskrzydleni

  To Klub piłkarski dla dzieci i młodzieży przy Parafii MB Królowej Aniołów powstał późną jesienią 2013 roku z inicjatywy ks. proboszcza Rafała Kamińskiego. To On, razem z parafianinem – trenerem Mateuszem Dudkiem oraz rodzicami klubowiczów, postanowił utworzyć miejsc...

 • Domowy Kościół

  Obejmuje małżeństwa, skupiające się w poszczególnych kręgach formacyjnych, które realizują program Ruchu Światło – Życie. Małżeństwa dzielą się życiem, wspólnie się modlą, pogłębiają wiedzę religijną, rozważają Słowo Boże, a w swoich środowiskach starają się być świadkami...

 • Parafialny zespół Caritas

  Celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku. Parafialny Zespół Caritas działa dzięki ofiarności parafian. Środki są pozyskiwane podczas zbiórek celowy...

  https://caritasaw.pl/
 • Liturgiczna schola dorosłych

  Istniejemy od września 2013 roku. Zostaliśmy powołani do życia przez ks. Rafała Kamińskiego i nazwani Liturgiczną Scholą Dorosłych. Jesteśmy przekrojem społeczeństwa. Mamy różny wiek, płeć, zawody, temperamenty, zainteresowania, predyspozycje,  poczucie humoru, nastawienie do życia. A...

 • Bielanki

  Nazwa pochodzi od białego stroju jaki noszą dziewczęta w czasie procesji i innych czynności liturgicznych. W Piśmie Świętym białe szaty symbolizują duszę wolną od grzechu i ozdobioną wieloma łaskami, gdyż w niebie blisko Boga będą tylko ci, którzy przybrani są w białe szaty. Należy więc stara...

 • Schola dziecięca

  1. Informacje Schola dziecięca  powstała z inicjatywy Sióstr Michalitek.Jest to grupa dziecięca do której należy  40 dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Grupa  obejmuje modlitwą wstawienniczą Ojca świętego, kapłanów, Siostry zakonne, misje, powołania kapłańskie...

 • Stowarzyszenie Niewiast Mi-ka-el

  W obecnym czasie natężonej walki dobra ze złem, ważnym przesłaniem dla michalitek i michalitów oraz „przyjaciół i sympatyków naszej idei” (Konst. 83) są słowa bł. Bronisława Markiewicza, jakie napisał na łamach „Powściągliwości i Pracy” o św. Michale Arch...

  www.michalitki.pl