Michalici

Wspólnoty

Warsztaty pisania ikon

Powstały z pragnienia spotkania człowieka z Bogiem poprzez piękno, którego On jest Dawcą. Są przejawem duchowości uczestników, ujawnionym poszukiwaniem przez nich drogi do Boga, drugiego człowieka i siebie samego, a także wyrazem chęci służenia innym. Bo ikona powstaje z modlitwy i dla modlitwy.

Drogę do Piękna stanowi kilkadziesiąt osób, które spotykają się na zajęciach w kilku grupach – każda raz w tygodniu. Prowadzący warsztaty to osoby z odpowiednim przygotowaniem – zapleczem wiedzy i umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi pisania ikon.
„Tworzymy wspólnotę ludzi, którzy pogłębiają swoją wiarę odkrywając dziedzictwo, kulturę i duchowość Chrześcijańskiego Wschodu. Poznajemy tradycję wykonywania ikon, która narodziła się w Kościele jeszcze przed podziałem na Wschodni i Zachodni”, tak o Drodze do Piękna mówi założycielka warsztatów Małgorzata Kawęcka.

Ikony, powstające w trakcie zajęć tworzone są zgodnie z wielowiekowymi zasadami, które uczestnicy warsztatów nieustannie zgłębiają, także podczas organizowanych dla nich wykładów.
Ponieważ nie sposób pisać ikony bez wzrastania duszy, bez jej unoszenia się ku Dawcy wszelkich darów, fundamentem, na którym opierają się członkowie Drogi do Piękna jest modlitwa – indywidualna oraz wspólnotowa podczas Eucharystii, kiedy można karmić się Bożym Słowem i Ciałem.

Jedna z zasad ikonografa głosi: „Nie zapominaj o radości obdarowania świata ikonami, radości pracy przy malowaniu ikony, radości sprawiania, że święty jaśnieje przez twą ikonę, radości zjednoczenia ze świętym, którego oblicze malujesz”.
Pamiętając o niej, twórcy ikon z Drogi do Piękna pragną dzielić się tą radością na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi.

Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA

WRÓĆ