Michalici

Biblioteka parafialna

Zachęcamy studentów, pracowników naukowych i wszystkich lubiących ciszę do korzystania z naszej czytelni. Jest to dobre i spokojne miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy.

Biblioteka prowadzi działalność społeczną, której podstawowym działaniem jest udostępnianie księgozbioru mieszkańcom Bemowa i Warszawy do wykorzystania na miejscu i poza terenem Biblioteki. Udostępnianie  księgozbioru jest  nieodpłatne. Księgozbiór adresowany jest  do Czytelników wszystkich profesji i w każdej grupie wiekowej.

Biblioteka gromadzi zbiory w języku polskim i obcojęzyczne wydawnictwa zwarte, czasopisma i zbiory audiowizualne. W okresie 19 lat istnienia w bibliotece zgromadzony został bogaty zbiór książek, kilkanaście roczników czasopism, słowników i encyklopedii. Zgromadziliśmy głównie książki o tematyce religijnej, teologicznej, biblijnej i filozoficznej.

Czytelnia i wypożyczalnia czynna:

Poniedziałek 16:00-20:00

Środa 16:00-20:00 (od czerwca do września czynne tylko w poniedziałki!)

 

KATALOG BIBLIOTEKI

 

Parę ważnych informacji na początek…

Biblioteka Jana Pawła II przy Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów została zainspirowana nauką płynącą ze słów błogosławionego Jana Pawła II, który wielokrotnie ukazywał nam wartości, podkreślał znaczenie literatury i nauki w życiu każdego człowieka.

Biblioteka prowadzi działalność społeczną, której podstawowym zadaniem jest udostępnianie księgozbioru mieszkańcom Bemowa i Warszawy do wykorzystania na miejscu i poza terenem placówki. Udostępnianie bogatego i zróżnicowanego księgozbioru jest nieodpłatne. Jest on adresowany do czytelników wszystkich profesji i grup wiekowych. Każdy może w naszej placówce znaleźć coś dla siebie niezależnie od poszukiwanej, czy preferowanej tematyki.

W tej chwili  mamy blisko 800 osób zapisanych do naszej biblioteki, a w ciągu każdego roku odwiedza ją wielu czytelników. Niektórzy przychodzą, zapisują się i często korzystają z Biblioteki. Inni pojawiają się tylko po określoną książkę, pożyczają ją, oddają i znikają na dłuższy lub krótszy czas, aby się pojawić znów po książkę, której poszukują.  Do tej grupy  użytkowników należą często uczniowie i studenci. Niektórzy z nich w naszej Bibliotece zbierają materiały do prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich.  Dla przykładu w roku 2011 przy współpracy z Biblioteką  powstała praca absolwentki Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego dotycząca działalności Ośrodka MICHAEL działającego przy naszej parafii.

Księgozbiór  zgromadzony w bibliotece reprezentuje  różne dziedziny wiedzy, nauki, literatury, które w epoce telewizji cyfrowej, telefonii komórkowej i nieskończonych przestworzy internetu, pozwalają odkryć i zagłębić się w ekscytujący świat książek. Jak pokazują badania psychologiczne z zakresu rozwoju oraz stymulacji naszego umysłu, czytanie w największym stopniu pobudza i motywuje do działania nasz mózg oraz zwiększa jego twórczy potencjał. Dlatego tak warto poświęcić w każdym tygodniu chwilę na lekturę odpowiednią dla siebie, która sprawia nam przyjemność lub pozwala zagłębić temat, który z jakiegoś powodu jest dla nas ważny. 

Co zatem drogi Czytelniku możesz znaleźć w Bibliotece Jana Pawła II?

Mamy  zbiory w języku polskim i obcojęzyczne, wydawnictwa zwarte, czasopisma, zbiory audiowizualne. W bibliotece zgromadzono blisko 19 tys. wolumenów książek, kilkanaście roczników czasopism, kasety wideo i płyty DVD głównie bajki dla dzieci lub dawne filmy.

Posiadamy duży księgozbiór poświęcony osobie  i nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II. W zbiorach biblioteki znajdują się teksty papieża Polaka, jego encykliki, adhortacje, przemówienia, rozważania, homilie, katechezy, dzieła filozoficzne, listy apostolskie, utwory poetyckie i literackie Karola Wojtyły oraz liczne pozycje bibliograficzne o błogosławionym Janie Pawle II. W roku 2011 do Biblioteki zostały zakupione przez Parafię Dzieła Zebrane Jana Pawła II wydane w 16 tomach przez Wydawnictwo M. Dzieła Zebrane są pierwszym na świecie wydawnictwem obejmującym wszystkie ważne dokumenty, przemówienia, homilie , które wygłosił Ojciec Święty, adhortacje, listy i konstytucje apostolskie, orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe, katechezy wygłaszane w ramach audiencji generalnych, a także 104 papieskie pielgrzymki oraz modlitwy i rozważania (Anioł Pański, Droga Krzyżowa, Różaniec i inne). Dokumenty i wypowiedzi w każdym tomie ułożone są chronologicznie i zostały poprzedzone wstępami napisanymi przez specjalistów z danej dziedziny nauczania papieskiego. Na końcu każdego tomu znajdują się indeksy ułatwiające dostęp do poszukiwanego zagadnienia.

W dziale teologicznym znajdują się książki na temat Biblii, chrześcijaństwa, Chrystologii, eklezjologii, ekumenizmu, filozofii Boga, historii Kościoła katolickiego, katolickiej nauki społecznej, liturgiki, mariologii, patrologii, religioznawstwa, teologii biblijnej i dogmatycznej, duchowości fundamentalnej, moralnej i naturalnej, zgromadzeń i zakonów.

W dziale literatury popularno-naukowej znajdują się słowniki, leksykony, encyklopedie, atlasy z różnych dziedzin wiedzy oraz książki z antropologii, architektury, biologii, chemii, ekologii, ekonomii, etyki, filozofii, filologii, fizyki, geografii, gramatyki, historii Polski, historii świata, informatyki, językoznawstwa,  literaturoznawstwa, logiki, matematyki, medycyny, muzyki, pedagogiki i psychologii, prawa, socjologii, sztuki, techniki i zarządzania.

Dział literatury pięknej obejmuje literaturę polską i literaturę powszechną. Na zbiór składają się dzieła klasyki polskiej i światowej w tym również niektóre lektury szkolne i ich opracowania. W dziale tym znajdują się baśnie, bajki, wierszyki i opowiadania dla dzieci.

Książki zgromadzone w Bibliotece to głównie dary z innych bibliotek kościelnych i świeckich, dary od Czytelników parafian Bemowa, mieszkańców Warszawy, ludzi różnych profesji i zawodów, od księży, emerytowanych pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, dziennikarzy, studentów, uczniów oraz wielu innych bezimiennych ofiarodawców i darczyńców, którym na sercu leżało dobro i rozwój Biblioteki Jana Pawła II.  Czytelnicy często przynoszą swoje prywatne bardzo ciekawe książki jako prezenty do Biblioteki w dowód wdzięczności za możliwość wypożyczenia innych książek lub jako rekompensatę za przedłużenie terminu wypożyczenia. Obecnie przyjmujemy od darczyńców do biblioteki wartościowe pozycje z uwzględnieniem nowych wydań wartościowych ze względu na treść i profil gromadzonego księgozbioru.

Co jeszcze warto wiedzieć o naszej parafialnej Bibliotece?

Do opracowywania książek, tworzenia katalogów stosowany jest program komputerowy MAK, (stosowany w wielu bibliotekach naukowych i publicznych, a opracowany  przez pracowników Biblioteki Narodowej). Książki do katalogu komputerowego wprowadzane są sukcesywnie w formacie przyjętym w bibliotekach świata MARC21, przy opracowaniu książek korzysta się wyszukiwarki FIDKAR-FIDES. W katalogu komputerowym istnieje możliwość wyszukiwania książek według różnych kryteriów, takich jak: autor, tytuł, słowa w tytule, hasło przedmiotowe, tematyka i wydawca. Jak mówią nasi czytelnicy, to bardzo pomaga w znalezieniu właśnie tego, co jest potrzebne w bardzo krótkim czasie i łatwy sposób. Zbiory do systemu komputerowego zaczęto wpisywać od września roku 2007, do chwili obecnej zostało wpisanych 19 tysięcy woluminów książek. Katalog komputerowy Biblioteki JPII - można znaleźć w internecie  na stronie  parafii warszawa.michalici.pl (parafia pw. Matki Bożej Królowej Aniołów (HTTPS://WARSZAWA.MICHALICI.PL)  prezentowane są również inne bazy bibliotek kościelnych, Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki UKSW, Katalog Rozproszony Polskich Bibliotek, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny oraz Biblioteki cyfrowe prezentujące pełne teksty książek.

Kilka słów na koniec…

Zapraszamy do naszej Biblioteki stałych oraz nowych czytelników. Z pewnością każdy z was  będzie mógł znaleźć coś inspirującego i interesującego dla siebie. Dodatkowo nasza Biblioteka ma czytelnię, która zapewnia doskonałe i komfortowe warunki  dla przyjemnego spędzenia czasu z dala od zgiełku dnia codziennego wśród ulubionych lektur. Biblioteka Jana Pawła II posiada duży piękny lokal o powierzchni 154 m2 na salę  Czytelni przypada 109 m2 , na magazyn 45 m2. Wierzymy, że Biblioteka Jana Pawła II będzie nadal i to w coraz większym stopniu pozytywnie wpływała na życie i rozwój naszej wspólnoty lokalnej i parafialnej.

Hanna Rosłoniec