Michalici

Historia parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów

Ponad trzydzieści lat temu, gdy na Bemowo przybywali jedni z pierwszych michalitów, z trzynastego piętra bloku przy ul. Gołuchowskiej 9, gdzie zamieszkali, jak na dłoni widać było ogromny, pusty teren, na którym miało się narodzić wielkie osiedle. Dziś z tego samego miejsca, zajmowanego już od dawna przez świeckich lokatorów, widać liczne, mniejsze lub większe budynki, które szczelnie wypełniły dawne wojskowe lotnisko i których ciągle przybywa. Wśród gęstych jak las bloków można dostrzec srebrny krzyż na wieży kościoła. Góruje nad budynkami. Przypomina w ten sposób o Bogu parafianom kościoła Matki Bożej Królowej Aniołów, którzy wybrali Bemowo na miejsce swojego życia. Zanim powstały ulice i adresy, w niedzielne przedpołudnie na szerokimpasie startowym poradzieckiego lotniska była giełda samochodowa. Podjęcie pracy przez michalitów właśnie tutaj to niemała zasługa dwóch kapłanów Kościoła warszawskiego. Pierwszym był Prymas Tysiąclecia, dziś Sługa Boży, kard. Stefan Wyszyński. W 1981 r., krótko przed śmiercią, kard. Wyszyński mianował ks. Józefa Żaka, michalitę, wikariuszem parafii św. Józefa na Kole i polecił mu organizowanie ośrodka duszpasterskiego na Bemowie–Lotnisku. Był to teren należący do parafii, której proboszczem był ks. Leopold Bogdan Sotkiewicz. To właśnie on zaproponował lokalizację nowej parafii, wydzielając jej terytorium z kierowanej przez siebie placówki. Jakże wielką radość duszpasterzom i mieszkańcom przyniósł 5 września 1982 r. Na placu stanął krzyż, a także barak pełniący odtąd rolę prowizorycznej kaplicy, w której pierwszą mszę św. odprawił bp Jerzy Modzelewski. Wiosną 1983 r. Kuria Metropolitalna przyjęła projekt obiektów sakralnych autorstwa Jerzego Grączewkiego i Tadeusza Nyczaka.

W lipcu ruszyła budowa kaplicy, którą oddano do użytku w grudniu. Wcześniej niezależnie od pory roku i pogody rzesze wiernych uczestniczyły we mszy św. pod gołym niebem. Na początku nowego roku Urząd Dzielnicy Warszawa Wola przyznał dodatkowy teren i wydał pozwolenie na budowę plebanii i zaplecza katechetycznego. 13 maja kaplicę i sale poświęcił bp Kazimierz Romaniuk. 1 marca 1988 r. to kamień milowy w dziejach bemowskiej placówki. Od tego momentu liczy się historia parafii, którą specjalnym dekretem utworzył Ksiądz Prymas. Pół roku później, ówczesny Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Jan Chrapek, ustanawia na Bemowie dom zakonny księży michalitów, którego dyrektorem zostaje proboszcz, ks. Stanisław Morawski. Wznoszenie nowej świątyni, wielkie przedsięwzięcie budowlane, zostało ukończone 9 grudnia 1996 r. Wówczas kard. Józef Glemp dokonał poświęcenia kościoła parafialnego. 23 czerwca 1993 r. otwarto Ośrodek "Przystań u Michała", a w nim salę terapii, salę aerobiku i siłownię wraz z zapleczem. 10 sierpnia 1993 r. Ojciec Generał Kazimierz Tomaszewski powołał do istnienia Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”. Tworzył on i tworzy nadal wiele form oddziaływania wychowawczego. W maju 1996 r. powołano do życia Oratorium "Chatka Michatka", gdzie organizowana jest pomoc dzienna dla dzieci i młodzieży. Kolejnym wydarzeniem było zorganizowanie, z myślą o młodzieży gimnazjalnej i licealnej, świetlicy "Przystań u Michała".

W dolnej części zbudowano także ścianę wspinaczkową. Dyrektorami ośrodka byli: ks. Jacek Swęd, ks. Mieczysław Kucel, a obecnie funkcję tę pełni ks. Marek Posełkiewicz. 25 sierpnia 1997 r. nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Karol Dąbrowski. Dzięki jego staraniom, rok później, rozpoczęły działalność parafialna Caritas, a także tygodnik „Nasza Parafia”. Przez cały rok 2003 trwały prace budowlane na terenie domu parafialnego. Zostały wykończone dwie sale konferencyjne, kancelaria, archiwum oraz sala poradni przedmałżeńskiej. Na poziomie parteru wstawione zostały drzwi, pomalowano ściany i ułożono terakotę na korytarzach. Nowy rozdział w historii parafii otworzyła kolejna zmiana proboszcza. 25 lipca 2004 r. funkcję tę powierzono ks. Józefowi Grońskiemu. Niecały rok później licznie zgromadzeni na modlitwie parafianie przeżywali dni odejścia do Domu Ojca papieża Jana Pawła II. Zarówno świątynia, jak i plac przed pomnikiem Ojca Świętego stały się miejscem modlitwy i oddawania czci Wielkiemu Polakowi. 26-28 kwietnia 2013 r. miało miejsce nawiedzenie parafii przez figurę św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano we Włoszech, a miesiąc później, 26 maja, parafia obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przewodniczył jubileuszowej mszy św., w trakcie której poświęcił ścianę ołtarzową złożoną z figury Matki Bożej w otoczeniu aniołów, dzieło prof. Wincentego Kućmy. W niedzielę, 28 lipca 2013 r., w kościele parafialnym odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. Rafała Kamińskiego na urząd nowego proboszcza naszej parafii. W tym czasie powstały dwie nowe wspólnoty: Liturgiczna Schola Dorosłych oraz Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni". W grudniu 2013 r. parafianie zgłosili ks. proboszczowi Rafałowi Kamińskiemu pragnienie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po akceptacji postanowiono zawiązać Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu, które wzięło odpowiedzialność za jej ciągłość w wyznaczonych dniach i godzinach zapisanych w grafiku. Z ważniejszych inicjatyw i wydarzeń następnych lat należy wymienić: gruntowny remont Kaplicy Aniołów, zakończony w listopadzie 2014 r., przyjęcie w parafii Symboli Światowych Dni Młodzieży 28 października 2015 r. i obecność młodych uczestników ŚDM w lipcu 2016 r. Rodziny naszej parafii przyjęły pod swój dach młodych ludzi z Kanady, Białorusi i Dominikany. W maju 2015 r. parafia przeżywała peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W sierpniu 2016 r. nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Kazimierz Joniec. Bemowska parafia należy do najprężniej działających wspólnot nie tylko w wymiarze duchowym, ale również kulturalnym. Działa w niej szereg grup parafialnych, skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, organizowane są liczne spotkania muzyczne i kulturalne przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Bemowo. Nieocenioną rolę w niesieniu pomocy i wsparcia ma Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael". Kapłani pełnią posługę na wielu odcinkach: duszpasterskim, katechetycznym, misyjnym. W podejmowanych wysiłkach wspierają ich siostry michalitki.