Michalici

Wspólnoty

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem jest także wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł. W parafii od 20 lat.

Podstawowym obowiązkiem rycerzy jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata.

Angażujemy się w pracę w parafii, peregrynację figury św. Michała Archanioła, posługujemy podczas rekolekcji „Jezus na stadionie”, służymy wsparciem modlitewnym egzorcystom.

Rycerze gromadzą się na corocznych rekolekcjach, które odbywają się w Górkach koło Garwolina, lub w Miejscu Piastowym. Rekolekcje parafialne, dziele się Słowem Bożym z rozważaniem, cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne.

Spotkania odbywają się w III wtorek miesiąca o godz. 16.30 w domu zakonnym, sala nr 2.

Do wspólnoty mogą należeć ochrzczeni mężczyźni i kobiety, którzy otwierają się na działanie Ducha Świętego, bez nałogów, żyjący w związkach sakramentalnych.

WRÓĆ