Michalici

Wspólnoty

Bielanki

Nazwa pochodzi od białego stroju jaki noszą dziewczęta w czasie procesji i innych czynności liturgicznych. W Piśmie Świętym białe szaty symbolizują duszę wolną od grzechu i ozdobioną wieloma łaskami, gdyż w niebie blisko Boga będą tylko ci, którzy przybrani są w białe szaty. Należy więc starać się o tę szatę łaski oczyszczając duszę od zmazy grzechu. Dziewczęta spotykają się w każdą niedzielę o godz 10:20 w salce kościoła (tzw. "Syjon"). Po spotkaniu uczestniczą we Mszy świętej dla dzieci o godz 11:30. Prowadzą śpiew, czytają Słowo Boże, animują krótkie scenki dotyczące Ewangelii. Służą również poprzez czynny udział w procesjach sypiąc kwiatki. Bielanki to wspólnota dziewcząt, które łączy nie tylko modlitwa ale również miło spędzony czas i możliwość zawiązania wspaniałych przyjaźni. Obecnie grupa ta liczy ponad 50 dziewcząt ze szkoły podstawowej. Opiekę nad nimi sprawuje s. Felicjana Tkaczyk.

WRÓĆ