Michalici

Wspólnoty

Schola dziecięca

Spotkania formacyjne grupy odbywają się w salce parafialnej w każdą sobotę o godz.10.00 i w niedzielę o godz. 9.00. Podczas nich rozważane są treści w oparciu o program liturgiczny dla scholi i treść opowiadań Bruno Ferrrero. W ciągu roku mają miejsce także spotkania z okazji Andrzejek, św. Mikołaja, Wigilii Bożego Narodzenia, Uroczystości Wielkanocy. Jednym zelementów spotkań oprócz modlitwy i formacji są tańce chrześcijańskie (lednickie). Grupa obejmuje modlitwą wstawienniczą Ojca świętego, kapłanów, siostry zakonne, misje, powołania kapłańskie i misyjne, rodziny, dzieci, młodzież, chorych i potrzebujących oraz wszystkie aktualne potrzeby Kościoła i wspólnoty parafialnej.Schola w strojach liturgicznych  przygotowuje liturgię (śpiew, czytania, komentarze, dary ofiarne) podczas Mszy świętych dla dzieci w kaplicy w każdą niedzielę o godz. 10.00, oraz przygotowuje liturgię z okazji I piątku i rorat. Schola włączyła się w organizację "Dnia nieba" poprzez przygotowanie liturgii, śpiewów, oraz tańców chrześcijańskich dla dzieci. Obecnie do scholi należy 26 dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Opiekunem scholi jest S. Diana Jonczyk.

WRÓĆ