Michalici

Bierzmowanie - transmisja

12-06-2021

facebook twitter
We wtorek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. bp Michał Janocha udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.

We wtorek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. bp Michał Janocha udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Na tę uroczystość zapraszamy przede wszystkim rodziców i rodziny kandydatów.

 

Link do transmisji: https://youtu.be/vPHfTBKknTw

 

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Słowo bierzmowanie pochodzi od czeskiego: „birmovati” - utwierdzać, łacińskiego „confirmatio” - umocnienie. Bierzmowanie to inaczej sakrament inicjacji chrześcijańskiej ściśle związany z chrztem św., gdyż stanowi rozwinięcie i usytuowanie nadprzyrodzonego bytu chrześcijanina w mocy Ducha Świętego. Uzdalnia przez to człowieka do świadomego udziału w budowaniu wspólnoty Kościoła. Teologia bierzmowania ma ścisły związek z tajemnicą odrodzenia z grzechów przez osiągnięcie nowego życia Bożego oraz z tajemnicą usytuowania tego życia w mocy Ducha. Ten drugi moment wiąże się z osiągnięciem dojrzałości chrześcijańskiej, której znakiem i sakramentalnym urzeczywistnieniem jest właśnie bierzmowanie.

Przyjście Ducha Świętego

W pierwszych wiekach bierzmowani byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Po upowszechnieniu się praktyki chrztu wymagano od rodziców, aby jak najszybciej po chrzcie stawili się z dzieckiem do bierzmowania u swojego biskupa. Od XIII stulecia, pod wpływem ówczesnych teologów, którzy uważali, że niemowlęta nie powinny przyjmować sakramentu bierzmowania, przesunięto wiek bierzmowanych na 3, 7, a nawet 14 rok życia. Bierzmowany powinien być w stanie łaski uświęcającej i odpowiednio przygotowany. W Polsce przyjmuje on nowe imię świętego patrona. Powinien mieć również świadka, którym może być tylko osoba bierzmowana powyżej 14. roku życia, znająca prawdy wiary.

Bierzmowanie dzisiaj

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z duszpasterzami naszej diecezji zasadnicze przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież po 14. roku życia przeżywa w szkole podczas katechezy. „Lekcje religii skierowane są bezpośrednio na właściwe poznanie istoty sakramentu, najważniejszych prawd wiary, a także obowiązków wynikających z przyjęcia sakramentu bierzmowania itd. Młody człowiek nie może przyjąć sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej bez odpowiedniego ukierunkowania, bez wiedzy na jego temat. Już w pierwszej klasie gimnazjalnej mówi się o tym, przypomina, ukierunkowuje. A zazwyczaj na miesiąc przed tym dniem młodzi spotykają się w kościele na bezpośrednim przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Można powiedzieć, że jesteśmy świeżo po tym wydarzeniu. 22 kwietnia bp Piotr Skucha udzielił sakramentu bierzmowania 200 młodym ludziom z naszej parafii” - zaznacza proboszcz parafii św. Wojciecha w Jaworznie, ks Julian Bajer.
„Bierzmowania udziela się podczas Mszy św. dla podkreślenia związku z pełnią inicjacji chrześcijańskiej, która swój szczyt osiąga w przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej. Bywa, że bierzmowani, ich świadkowie, rodzice i katecheci tego dnia przyjmują Komunię św. pod dwiema postaciami. Po czytaniach, które prowadzą zazwyczaj bierzmowani, proboszcz przedstawia kandydatów do bierzmowania biskupowi. Ten zaś w słowie Bożym raz jeszcze przypomina o istocie sakramentu i o obowiązkach bierzmowanych. Kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, a następnie biskup wyciągnąwszy ręce nad bierzmowanymi odmawia modlitwę Deus omnipotens. Po niej namaszcza ich czoła krzyżmem, wymawiając słowa formuły. Po udzieleniu sakramentu bierzmowani odmawiają modlitwę powszechną, a następnie przynoszą do ołtarza dary ofiarne. Na zakończenie zaś otrzymują błogosławieństwo przeznaczone na dzień bierzmowania” - wyjaśnia katecheta Marek Nowakowski.
Bierzmowani otrzymują też od swoich księży proboszczów jakąś trwałą pamiątkę bierzmowania. Zazwyczaj jest nią krzyż, który mają na piersi podczas Mszy św. albo Pismo Święte.

Autorka artykułu: Julia Polak

Źródło artykułu