Michalici

Czwarta artystyczna Droga Krzyżowa

13-03-2021

facebook twitter
Krótka relacja z czwartego nabożeństwa artystycznej Drogi Krzyżowej przygotowanego przez młodzież naszej parafii oraz ich duszpasterzy.

Artystyczna Droga Krzyżowa, to nabożeństwo pasyjne, w którym dla głębszego wejścia w kontemplację tychże tajemnic wykorzystane zostały dodatkowe środki wyrazu. Dzięki muzyce, pantomimie oraz zobrazowaniom filmowym staramy się pobudzać naszą wrażliwość i wpisywać ją w modlitwę. Piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej adresowane są w pierwszej kolejności do młodzieży ale również do wszystkich ceniących sobie sztukę i piękno, jako przestrzeń przeżywania swej wiary.

W misterium czwartej artystycznej Drogi Krzyżowej wpisane zostały różne formy wyrazu i treści. Rdzeń rozważań stanowiły opisy Męki Pańskiej zaczerpnięte z pism Katarzyny Rivas odczytywane przez przez Zdzisławę Szpecht-Abramiuk. Praktyczny komentarz do pasyjnych wydarzeń oparty został na treściach katechizmowych. Autorzy wskazali, że znajomość i realizacja treści katechizmowych w codzienności stanowi właściwą odpowiedź na ogrom miłości Bożej płynącej z misterium Krzyża. Całość uzupełniona została projekcją fragmentów filmu "Pasja" w reżyserii Mela Gibsona. 

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo artystycznej Drogi Krzyżowej, za tydzień o godzinie 20:00.

Poniżej fotorelacja z czwartej artystycznej Drogi Krzyżowej. Zdjęcia wykonał Pan Bernard Rozen.