Michalici

Drodzy Parafianie!

31-10-2020

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Drodzy Parafianie!

Obecny czas pandemii i groźnych zawirowań w naszej Ojczyźnie, profanacji tego co święte, napadania na świątynie, niech nas tym bardziej mobilizuje do pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie naszego Zbawiciela: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nasza osobista świętość i naśladowanie świętych, naszych patronów w szczególności, to najlepszy sposób przeciwstawiania się złu. „Zło dobrem zwyciężaj”, uczył nas św. Paweł i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Naszą przewodniczką jest Maryja. To o Niej mówił kardynał Hlond: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. I moja nadzieja jest w Niej. Cały spokój, z jakim prowadzimy sprawy Kościoła świętego, z Niej wypływa. To jest Królowa pokoju naszych serc, Ona jest źródłem naszych nadziei (…). I patrzmy spokojnie w przyszłość. Chociażby się poruszyły niebiosa i ziemia, nic to, Najmilsi, gdy Ona, „obleczona w słońce” włada światem, gdy Ona zwycięża i ściera głowę węża. Módlmy się do Niej i prośmy Ją gorąco…”. Prośmy równie gorąco św. Michała Archanioła, Księcia Wojsk Anielskich. Prośmy o zwycięstwo dobra nad złem, aby nas prowadził i dodawał odwagi do mężnego głoszenia naszym życiem: Któż jak Bóg!

W minionym tygodniu przychodziły pod nasz kościół osoby, które na ścianach i drzwiach przyklejały obrzydliwe plakaty z wizerunkiem diabła. Dziękuję tym parafianom, którzy mądrze reagowali na takie sytuacje. Nie można być biernym, należy reagować i zwracać uwagę, a jeśli to nie pomaga to – jak pouczają osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo - o każdym akcie wandalizmu i profanacji powiadamiać policję. Czym innym są protesty, a czym innym przestępstwa i dewastacje. Prawo jednoznacznie zabrania dewastacji i złośliwego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Warto takie zdarzenia dokumentować, a przede wszystkim trzeba zachować spokój. Te prowokacje służą nakręcaniu emocji i często ich autorzy nagrywając daną sytuację manipulują w taki sposób, że to osoba, która reaguje na zło jest przedstawiana jako agresor.

Trwajmy więc na modlitwie. Przypominam, że wielu parafian przygotowuje się do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez Maryję według traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. W najbliższą sobotę, pierwszą listopada, będzie drugie już spotkanie z ojcem ze Zgromadzenia Misjonarzy Monfortianów, a 21 listopada we wspomnienie Ofiarowania NMP odbędzie się już sama uroczystość zawierzenia. Módlmy się nadal usilnie o ustanie epidemii koronawirusa, przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa.

Nie możemy oczywiście zapomnieć w tym tygodniu i w całym listopadzie o modlitwie za naszych bliskich zmarłych i o konkretnej pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu. Temu służą zamawiane przez nas intencje mszalne, wypominki oraz podejmowane odpusty. Stolica Apostolska wydała dekret, w którym ogłoszono, że w tym roku odpust zupełny można uzyskać nie tylko w pierwszych 8 dniach listopada, ale do końca miesiąca. Z kolei osoby starsze i chore mogą uzyskać odpust zupełny bez wychodzenia z domu, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i odmawiając modlitwy za zmarłych. Życzę błogosławionego tygodnia.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA