Michalici

Drodzy Parafianie!

07-01-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski. Pierwsza część sprawozdania z roku 2023.

Składam Wam najlepsze życzenia Noworoczne: 

„Niech Was Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami,
Niech Was obdarzy swą łaską,
Niech zwróci ku Wam swoje oblicze
i niech Was obdarzy pokojem”. 

Poczujcie się w Nowym Roku prawdziwie przybranymi dziećmi Boga, stworzonymi do świętości, wolnymi w Jezusie Chrystusie. Niech ufność Bogu daje Wam nadzieję i podnosi Was z kolan. Zawierzcie Bogu ten rok, pamiętając, że gdy On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na sw miejscu. Swoje plany i pragnienia oddajcie Bogu, a On ułoży je tak, aby były dla Was najlepsze. Życzę Wam przez cały rok Miłości bliźniego, abyście w gestach ludzi, w ich mowie i postawie widzieli Nowonarodzonego Jezusa, a inni niech widzą go w Waszym obliczu.
W dzisiejszym słowie podaję pierwszą część proboszczowskiego sprawozdania za rok 2023, które robiłem w sylwestrowy wieczór.

Podejmujemy refleksję na temat CZASU i KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU 2023,  a po Mszy św. będzie Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne, aby to wszystko czym żyliśmy w wymiarze wiary oddać w ręce Dobrego Boga. Minęło już 6 wieków od kopernikańskiego przewrotu, kiedy nasze spojrzenie na wszechświat uległo decydującej przemianie - poznaliśmy, że to nie świat kręci się wokół nas, ale że my kręcimy się wokół słońca. Od dziecka uczymy się o tym, jak to nasza Ziemia krąży wraz z innymi planetami wokół Słońca. Od dziecka uczymy się, że codziennie Ziemia obraca się dookoła własnej osi, co obserwujemy w postaci pory dnia i pory nocy. I od dziecka wiemy, że aby nasza planeta okrążyła Słońce, potrzeba 365 dni. Dzisiejszego wieczoru ta liczba zostanie domknięta. Kolejna „pielgrzymka” we wszechświecie zatoczy koło wokół Słońca. Dla nas oznacza to zmianę datowania – nastanie Nowy Rok i już jutro Ziemia rozpocznie nowe pielgrzymowanie utartym szlakiem. Kto to wszystko tak misternie, skonstruował, urządził; makrokosmos, mikrokosmos, rośliny, zwierzęta, życie, człowiek ze swoim bogactwem ducha i zdolnością kochania, myślenia, zapamiętywania?    

Autor Księgi Mądrości pisze tak:
„Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który JEST. Patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca”.

Stajemy więc dzisiejszego wieczoru przed Tym, który jest Panem i Władcą - Autorem tego Świata: Alfą i Omegą. Początkiem i Końcem. W ten sylwestrowy wieczór chcemy spojrzeć na miniony rok 2023 w perspektywie wiary. Jaki on był? Co nam przyniósł? 
Przeżywaliśmy go pod przewodnim hasłem duszpasterskim: WIERZĘ W CHRYSTUSOWY KOŚCIÓŁ. Naszym zadaniem było lepiej poznać Kościół, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa, po to aby bardziej go umiłować. Czy nam się to udało? Dobre pytanie. Każdy musi sobie sam na nie odpowiedzieć. Chcemy to  zadanie kontynuować. Nowy rok będzie realizowany pod hasłem: UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA. Czyli chcę być aktywną cząstką tego Kościoła, który kocham a nie biernym obserwatorem wydarzeń. Aby zaangażować się praktycznie w życie Kościoła, parafii potrzeba najpierw otwierać się na natchnienia Ducha św. i wsłuchiwać w głos Boga. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy tak: „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. 

Jeśli chodzi o Słowo… nie da się zliczyć wszystkich słów, które zostały wypowiedziane w tym roku w naszej świątyni. Na pewno było ich dużo, ale staramy się też nie przesadzać i stosować do wskazań papieża Franciszka, który mówi żeby kazania były zwięzłe i treściwe. Inaczej rzecz ma się z sakramentami, tu można podać pewne konkretne liczby. Otóż:
- chrzest przyjęło w tym roku 72 dzieci;
- do wieczności przeszło – 167 osób, w tym pogrzebów w naszej parafii było – 35;
- sakrament małżeństwa – licząc także zgody na śluby poza parafią –  14 par;
- dzieci, które przyjęły I Komunię św. – 163;
- sakrament bierzmowania – 68 młodych osób;
- aktu apostazji dokonało 7 osób;
Co miesiąc zaopatrujemy sakramentami, odwiedzając w domach, ponad 40 chorych. Przed świętami więcej.
Rozdanych komunii – ok. 220 tyś. W Mszach niedzielnych uczestniczy wg. październikowego liczenia trochę ponad 10 % wszystkich osób  zamieszkujących teren parafii. 

Ciąg dalszy sprawozdania nastąpi.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA