Michalici

Drodzy Parafianie!

14-01-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

W dzisiejszym numerze gazetki zamieszczam drugą część sprawozdania rocznego, które robiłem w ostatnim dniu 2023 roku:

Skład personalny zarówno wśród księży jak i sióstr Michalitek w czasie wakacji uległ pewnej zmianie. Jest nas obecnie 12 księży, 2 braci zakonnych i 5 sióstr zakonnych. Zmarł w październiku ks. Janusz Rzucidło w wieku ponad 90 lat a br. Marian Świerczewski jest obecnie w hospicjum. Pamiętamy o nim w modlitwie. Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom, to przez kapłańskie ręce Bóg zsyła na nas swoje NIEPOJĘTE DARY. Dziękuję braciom zakonnym za ich posługę i też za cierpienie - bratu Marianowi, ofiarowane za nas. Dziękuję siostrom michalitkom na czele z s. przełożoną Dawidą Ryll, za ich posługę w duszpasterstwie, katechizacji, zakrystii i upiększaniu naszego kościoła - siostrze Wenancji.

Miały miejsce w kończącym się roku ważne i podniosłe wydarzenie: święcenia kapłańskie przyjął nasz rodak, ks. Mateusz Świtek. Potem była uroczysta Msza prymicyjna, pierwsza msza w swojej rodzinnej parafii nowo wyświęconego kapłana. Obchodziliśmy też srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Marka Posełkiewicza.

Najważniejszym i podstawowym celem parafii jest prowadzić ludzi do ZBAWIENIA (Cóż za korzyść człowiek odniesie choćby cały świat zyskał a na swojej duszy szkodę poniósł?). Zatem najważniejszą jest każda Eucharystia, sakramenty święte, Słowo Boże, modlitwa, nabożeństwa, Wspólnota. Cieszymy się każdą grupą parafialną i waszym zaangażowaniem… Każda ze wspólnot mogłaby zrobić swoje podsumowanie roku i mogło by ono trwać czasowo tyle co moje, bo działo się sporo. Np. Wspólnota Żywego Różańca obchodziła 40 – lecie swojego istnienia (jest 50 Róż). Taką widoczną dla oczu pamiątką tej rocznicy jest nowa figura Maryi Niepokalanej w Grocie przed kościołem. Dziękuję za piękna aktywność Wspólnoty Domowego Kościoła. W darze dla parafii złożyli podczas rorat nowy ornat. Radosne grupy dziecięce, młodzieżowe: Oaza, bielanki, scholanki, ministranci, lektorzy, studenci. Nie da się wszystkich wymienić, bo trwało by to bardzo długo. Wszystkich wspólnot jest 23.

Stałe, coroczne wydarzenia w parafii to: Piknik Rodzinny, jubileusze małżeńskie, pielgrzymka do Łagiewnik i na Jasną Górę, Oaza Modlitwy. Gościliśmy wielokrotnie księży biskupów i przełożonego generalnego księży michalitów. Były też inne pielgrzymki: np. na Święty Krzyż, Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego z Bemowa do Miejsca Piastowego, pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki.

W czasie wakacji w obozach nad morzem brała udział nasza młodzież i dzieci. Siostry michalitki organizowały kolonię. Był autokarowy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, Festiwal Mocy w Miejscu Piastowym, beatyfikację rodziny Ulmów - 10 września w Markowej. Były piękne wydarzenia kulturalno - patriotyczne, wystawy, różne spotkania w dolnym kościele i systematyczne zajęcia. Dziękuję za działalność, o szerokim zakresie Ośrodka MICHAEL oraz Oratorium - ks. dyrektorowi Mieczysławowi Kuclowi i jego współpracownikom.

Chcę zwrócić uwagę na muzykę i śpiew w naszym kościele: odbyło się wiele koncertów na wysokim poziomie artystycznym. Liturgiczna Schola Dorosłych obchodziła uroczyście 10-lecie swojej działalności. Dziękuję za gorliwą posługę naszego organisty, pana Adama Motyczyńskiego…

Ks. Emilowi dziękuję za prowadzenie strony internetowej i wydawanie gazetki, która nam bardzo pomaga w komunikacji.

Za tydzień będzie kolejna część sprawozdania.

Serdecznie dziękuję wraz z wszystkimi księżmi za kolędowe spotkania w waszych domach, za rozmowy o sprawach parafii, za wasze zatroskanie o jej utrzymanie i rozwój a także za każdą życzliwość i modlitwę. Bóg zapłać.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA