Michalici

Drodzy Parafianie!

09-03-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Kieruję dziś do was zaproszenie do udziału w dwóch wydarzeniach modlitewnych, które rozpoczną się w naszej parafii w najbliższą sobotę, 16 marca. Pierwsze - to rekolekcje parafialne. Poniżej zamieszczam modlitwę o dobre ich przeżycie. Drugie - nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia w dniach 16 – 24 marca, do odprawienia której zaprasza wierzących, zwłaszcza wspólnoty parafialne przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Także zamieszczam poniżej jej przebieg. Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi będziemy odmawiać po każdej Mszy św. a całą nowennę odprawimy - w dni powszednie o godz. 21.20 w Kaplicy Aniołów; w niedzielę po mszy św. o godz. 20.00.

1. Modlitwa o dobre przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych

Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, pomagaj rekolekcjoniście i całej parafii, aby przez rekolekcje i spowiedź zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.

Matko Boża Królowo Aniołów, bądź naszą orędowniczką i razem ze swym syn Jezusem Chrystusem prowadź nas do Ojca. Amen.

2. Przebieg nowenny za Ojczyznę:
- Znak krzyża
- Odczytanie intencji na dany dzień
- Ojcze nasz…
- Zdrowaś Maryjo…
- Modlitwa w intencji Ojczyzny

Intencje szczegółowe:

· Dzień pierwszy (16 marca) – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;

· Dzień drugi (17 marca) – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;

· Dzień trzeci (18 marca) – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;

· Dzień czwarty (19 marca) – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;

· Dzień piąty (20 marca) – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;

· Dzień szósty (21 marca) – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;

· Dzień siódmy (22 marca) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;

· Dzień ósmy (23 marca) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;

· Dzień dziewiąty (24 marca) – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

Modlitwa ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zapraszam do modlitwy
wspólnotowej i indywidualnej.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA