Michalici

Drodzy Parafianie!

23-03-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na Wielki Tydzień.

Dziękuję z całego serca za udział w rekolekcjach i Osiedlowej Drodze Krzyżowej, szczególnie tym którzy zaangażowali się w bezpośrednią pomoc w przygotowaniu wszystkiego, co potrzebne i przeprowadzeniu tych ważnych dla naszej parafii wydarzeń.
Dziś rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia – najważniejszych tajemnic naszej wiary. Zachęcam, przeżyjmy te dni z głęboką wiarą w sercu. Znajdźmy czas na uczestnictwo w nabożeństwach tych trzech najważniejszych dni i adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie. Zapraszam do udziału wszystkich parafian: starszych i młodszych, sympatyków i gości. Do zaangażowania w liturgię są proszeni jak co roku: ministranci, lektorzy, oaza, bielanki, scholanki, młodzież, dzieci, Schola Liturgiczna Dorosłych, wspólnoty parafialne i wszyscy, którzy chcą podzielić się z innymi swoją wiarą i talentem otrzymanym od Boga. 

Przypomnijmy sobie krótko czym jest przeżywanie Triduum Paschalnego. Czym ono jest w życiu Kościoła? Według odnowionej po II Soborze Watykańskim liturgii całe przeżycie, które się rozpoczyna w Wielki Czwartek wieczorem a kończy w Niedzielę Wielkanocną wieczorem, stanowi całość. Jest to jak gdyby jedno wielkie święto, które trwa przez trzy dni. Stąd nazwa Triduum (łacińska nazwa oznacza dosłownie trzy dni).

W naszej świadomości Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota są jak gdyby przygotowaniem do właściwej uroczystości wielkanocnej, do Niedzieli Wielkanocnej. Tymczasem w liturgii i według tradycji sięgającej początków chrześcijaństwa cały ten okres ma być przeżywany jako całość: Triduum, jako jedno święto, które ma pewne fazy począwszy od Wieczerzy Pańskiej aż do chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. W Kalendarzu Rzymskim, w punkcie 18. czytamy takie słowa: „Ponieważ Chrystus dokonał dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga głównie przez swoje paschalne misterium, gdy umierając zniweczył naszą śmierć a zmartwychwstając przywrócił nam życie, dlatego Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pana jaśnieje jako szczytowy punkt całego roku liturgicznego. Jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak uroczystość Paschy stanowi punkt główny w roku liturgicznym”. A więc Triduum Paschalne ma zajmować takie miejsce w skali całego roku, jak niedziela w skali tygodnia.
Pamiętajmy też o pracy wkładanej w zewnętrzne przygotowanie świątyni i otoczenia. Siostra Wenancja ma pomysły i są osoby jej pomagające, ale nie zostawmy ich samych. Mile widziany jest każdy ochotnik. Dziękuję z całego serca za ofiary składane na ten cel, są one waszym wkładem, cząstką włożoną w to co potem pomagać nam będzie w odkrywaniu istoty spotkania z naszym Zbawicielem. 

Życząc owocnego przeżywania tego tygodnia pragnę podziękować za waszą ofiarność i pomoc potrzebującym w całym okresie Wielkiego Postu. Róbmy nadal, co w naszej mocy, aby wszyscy bez wyjątku mogli odczuć bliskość Zmartwychwstałego Jezusa.
Na czas głębokiego przeżywania największy tajemnic naszej wiary z serca Wam błogosławię. 

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA