Michalici

Druga artystyczna Droga Krzyżowa

27-02-2021

facebook twitter
Krótka relacja z drugiego nabożeństwa artystycznej Drogi Krzyżowej przygotowanego przez młodzież naszej parafii oraz ich duszpasterzy.

Artystyczna Droga Krzyżowa, to nabożeństwo pasyjne, w którym dla głębszego wejścia w kontemplację tychże tajemnic wykorzystane zostały dodatkowe środki wyrazu. Dzięki muzyce, pantomimie oraz zobrazowaniom filmowym staramy się pobudzać naszą wrażliwość i wpisywać ją w modlitwę. Piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej adresowane są w pierwszej kolejności do młodzieży ale również do wszystkich ceniących sobie sztukę i piękno, jako przestrzeń przeżywania swej wiary.

Podczas drugiego nabożeństwa zostaliśmy zaproszeni do spojrzenia na otaczającą nas, przytłaczającą rzeczywistość pandemiczną w perspektywie tajemnicy Krzyża Pańskiego i ofiary naszego Zbawiciela. Uczyliśmy się od Pana Jezusa, że doświadczenie niezawinionego cierpienia staje się zrozumiałe i podparte sensem jedynie wtedy, gdy spojrzymy na nie w świetle wiary.

Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA a nad jego przygotowaniem i przebiegiem czuwali: ks. Krystian Rosada CSMA oraz ks. prefekt Jarosław Witkowski CSMA.

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo artystycznej Drogi Krzyżowej, za tydzień o godzinie 20:00.

Poniżej fotorelacja z drugiej artystycznej Drogi Krzyżowej. Zdjęcia wykonał Pan Bernard Rozen.