Michalici

Intencje różańcowe na lipiec

29-06-2019

facebook twitter
Informacja dla członków Żywego Różańca

INTENCJA PAPIESKA EWANGELIZACYJNA:
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.
INTENCJA KRAJOWA:
Aby Polacy nie wstydzili się swojej wiary i chcieli dawać świadectwo o Chrystusie w różnych zakątkach świata.
INTENCJA PARAFIALNA:
Aby czas wakacji i urlopów był dla wszystkich parafian radosny, bezpieczny i aby stał się okazją do nabrania także sił duchowych.
INTENCJA STAŁA:
Aby stacje Drogi Krzyżowej których realizacja trwa w naszej świątyni parafialnej jeszcze bardziej uświadomiły nam ogromną miłość Pana Jezusa do nas.