Michalici

Intencje różańcowe na wrzesień

02-09-2020

facebook twitter
Intencje dla wspólnoty modlitewnej Żywego Różańca

INTENCJA PAPIESKA EWANGELIZACYJNA:
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.


INTENCJA KRAJOWA:
Za naszą Ojczyznę przez przyczynę Czcigodnego Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o rychłą Jego beatyfikację i o ustanie pandemii.


INTENCJA PARAFIALNA:
O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, rodziców w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.


INTENCJA STAŁA:
W intencji Zgromadzenia św. Michała Archanioła w setną rocznicę jego zatwierdzenia w roku 1921. O rozwój tej wspólnoty zakonnej  w duchu założyciela bł. ks. Bronisława Markiewicza i o nowe powołania.