Michalici

Jubileusz ks. Jana Seredy CSMA - relacja

14-04-2024

facebook twitter
W niedzielę 7 kwietnia nasza wspólnota parafialna przeżywała radość jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Jana Seredy CSMA.

Uroczystości jubileuszowe przypominają nam o wierności samego Boga, który nieustannie wspiera swoją łaską tych, których powołuje, jak również pomagają nam pokrzepić naszą nadzieję, że mimo trudów i przeciwności "wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy" (Mk 9, 23). 

W niedzielę 7 kwietnia swoją Mszę Świętą jubileuszową w 60 rocznicę święceń kapłańskich odprawił w naszej parafii ks. Jan Sereda CSMA.

Radość naszej parafii współdzielił przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ks. Dariusz Wilk CSMA, który wygłosił Słowo Boże. Jego nagranie publikujemy poniżej:

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA tymi słowami rozpoczął naczą uroczystość:

"W dzienniczku św. Siostry Faustyny czytamy: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. W trym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do miłosierdzia mojego.

Przeżywamy dziś wyjątkowe Święto Bożego miłosierdzia. Otwieramy serce na zdroje łask. A zrazem świętujemy dwa piękne jubileusze: kapłański i małżeński. 60 lat kapłaństwa ks. Jana Seredy, naszego współbrata w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła oraz duszpasterza oraz 50 lat małżeństwa Państwa Wandy i Józefa Ołtarzewskich – złoty jubileusz. Kapłaństwo i małżeństwo to dwa z siedmiu sakramentów, które jako jedyne uznaje się za fundamenty społeczne, które determinują życie nasze i innych osób, a więc są darem nie tylko dla samych jubilatów ale i ojczyzny, społeczności, parafii i całego Kościoła. Stąd ta nasza dzisiejsza piękna uroczystość i pod przewodnictwem przełożonego generalnego, ks. Dariusza Wilka. Z szacunkiem i miłością patrzymy na czcigodnych jubilatów a poprzez udział w Najświętszej Ofierze Jezusa Zmartwychwstałego pragniemy wyrazić Dobremu Bogu wdzięczność za ich życie, powołanie za przebytą drogę i za to że nadal służą Kościołowi na miarę swoich sił i wieku. Niech dobry Bóg będzie uwielbiony w życiu i powołaniu kapłańskim ks. Jana Seredy a także w życiu małżeńskim Państwa Ołtarzewskich. Modlimy się o dalsze Boże łaski dla jubilatów".

Czcigodny Księże Janie!
Z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą, a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski, otaczając płaszczem swej opieki.

zdjęcia: Bernard Rozen
opr. tekstu: ks. Emil Kurek CSMA