Michalici

"Między Światłem a Cieniem" - wystawa malarska

05-09-2020

facebook twitter
Ośrodek MICHAEL zaprasza do Galerii Anielskiej na wystawę malarstwa pani Anny Jaworskiej pt. „Między Światłem a Cieniem”. Obrazy można oglądać w niedziele po mszach św. i w dni powszednie od 9.00 – 15.00 (do 21 IX)

Wystawa Anny Jaworskiej „Między Światłem a Cieniem” to zbiór prac z okresu 10 lat. Autorka koncentruje się na kontraście światła i cienia w otaczającej rzeczywistości.  Inspiracją dla jej obrazów jest piękno i dzikość natury, a także stepy Kazachstanu. Nostalgiczne pejzaże, w których żywe barwy przeplatają się z głębokimi światłocieniami pokazują piękno przyrody w różnych porach roku i dnia. Zachwycają swoją naturalnością.