Michalici

Parafialny zespół Caritas

03-03-2024

facebook twitter
Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Parafialnego zespołu Caritas przy naszej parafii.

Celem zespołu jest pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym. Wspólnota została powołana do istnienia w 2001 roku. Parafialny Zespół Caritas działa dzięki ofiarności parafian. Środki są pozyskiwane podczas zbiórek celowych, datków do skarbonek, odpisów z 1,5%  oraz comiesięcznej tacy w pierwsze poniedziałki miesiąca na mszy o godzinie 18tej.

Parafialny zespół Caritas został przeniesiony w październiku 2023 roku do domu parafialnego. Nowy lokal został poświęcony przez biskupa Tadeusza Pikusa 23 października ubiegłego roku podczas wizytacji kanonicznej.

Kontakt mailowy: pzc.bemowo@gmail.com

Duszpasterzem jest ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA.

Działania PZC: 

 • zakupy i transport żywności dla podopiecznych; 
 • przygotowanie i wydawanie comiesięcznych paczek żywnościowych dla rodzin (2 i 4 czwartek miesiąca)  i  osób bezdomnych (2 i 4 środa miesiąca);
 • rozwożenie paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych (1 w miesiącu); 
 • przygotowanie paczek świątecznych dla podpopiecznych (wielkanocne i bożonarodzeniowe);
 • rozprowadzanie świec świątecznych w ramach Wigilijnej/Wielkanocnej Pomocy Dzieciom (2 razy w roku); 
 • pozyskiwanie środków finansowych ze zbiórek i z odpisu z 1,5%; 
 • pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych (styczeń- kwiecień); 
 • pomoc jednorazowa dla niezarejestrowanych podopiecznych (cały rok);
 • prowadzenie wywiadów środowiskowych (cały rok); 
 • refundacja recept (cały rok); 
 • przyznawanie zapomóg losowych (cały rok); 
 • prowadzenie magazynu  z odzieżą używaną (2 i 4 środa i czwartek w miesiącu); 
 • uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych Caritas AW (według potrzeb); 
 • uczestniczenie w rekolekcjach wyjazdowych (raz w roku)

Formacja we wspólnocie odbywa się przez: 

 • udział w comiesięcznych Mszach św. dla wolontariuszy, podopiecznych i ofiarodawców Caritas; 
 • udział w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach w Caritas AW; 
 • prowadzenie czuwania modlitewnego w Wielkim Tygodniu.

Dyżury odbywają się: 

 • dla rodzin w II czwartek miesiąca w godz.10.00-13.00 oraz w IV czwartek miesiąca w godz. 15.00 – 18.00; 
 • dla bezdomnych II i IV środa miesiąca w godz.10.00 – 11.00.

Zachęcamy do wspierania działalności PZC oraz do dołączania do grona naszych wolontariuszy. Do zespołu zapraszamy osoby dysponujące: czasem, siłą fizyczną, dostępem do środków transportu; charakteryzujące się cierpliwością, empatią, dyskrecją, wyrozumiałością dla bliźniego; dyspozycyjne, konsekwentne, świadome idei wolontariatu. Prosimy o kontakt osobisty w dniu dyżurów lub kontakt mailowy.

Więcej informacji o działalności Caritas na terenie naszej archidiecezji: https://caritasaw.pl/

Pomóż Nam pomagać!