Michalici

Przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa

23-06-2024

facebook twitter
7 czerwca, czyli Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa był dla naszej parafii dniem pięknych podsumowań.

Po pierwsze w tym dniu miało miejsce ostatnie, dziewiąte spotkanie w ramach "B9-Bożej Dziewiątki", czyli programu formacyjnego dla młodych parafian opartego na praktyce pierwszych piątków miesiąca. Spotykaliśmy się co miesiąc, aby doświadczać miłości Pana Jezusa, Jego obecności w sakramentach Kościoła oraz, aby formować umysły i serca w oparciu o obietnice dane św. Małgorzacie Marii Alacoque oraz przykład życia świętych.

Nie mogło być piekniejszego dnia na zwieńczenie naszego roku formacyjnego, jak dzień Uroczystości Serca Pana Jezusa. Podczas homili duszpasterze, którzy cały rok sprawowali pieczę nad "B9-Bożą Dziewiątką", czyli ks. Krystian Rosada CSMA oraz ks. Emil Kurek CSMA skierowali do nas okolicznościową homilię przybliżając nam symbolikę Jezusowego Serca, którą odnajdujemy ja przedstawieniach artystycznych. Wychodząc od tych symboli wskazali jak realizować prawdziwy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w codzienności. Inspiracją i świętym przewodnikiem ostatniego spotkania formacyjnego w tym roku był św. Stanisław Kostka, którego naszym zmysłom przedstawił Antoni, przywdziewając strój młodego, świętego jezuity.

Tego dnia przeżywaliśmy również ostatni dzień oktawy Bożego Ciała, dlatego też po Eucharystii uczciliśmy Najświętszy Sakrament poprzez procesję wokół naszej parafialnej świątyni. Po powrocie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa wianków, kwiatów i ziół oraz dzieci i matek spodziewających się potomstwa.

Dla najmłodszych, którzy łączyli się z nami w modlitwie po Eucharystii czekała słodka niespodzianka poprzedzona wspólnym, radosnym śpiewem.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w dzieło "B9-Bożej Dziewiątki". Wyrażamy wdzięczność ks. Krystianowi Rosadzie CSMA za posługę głównego koordynatora i odpowiedzialnego za merytoryczną część spotkań. Dziękujemy ks. Emilowi Kurkowi CSMA za pomoc w prowadzeniu spotkań oraz stronę informacyjną. Z serca dziękujemy siostrze Dianie Jończyk CSSMA za koordynowanie strony artystycznej "B-Dziewiątkowych" spotkań oraz za gotowość i entuzjazm wkładany w tę posługę. Nie możemy też zapomnieć o dzieciach i młodzieży zaangażowanych i uczestniczących w Pierwszych Piątkach Miesiąca. Niech Dobry Bóg wynagradza Wasze zaangażowanie i piękne świadectwo.

Bogu niech będą dzięki za kolejny rok formacji przy Sercu Pana Jezusa.

Tekst: Ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Andrzej Chęć