Michalici

Rozpoczęcie nabożeństw fatimskich

11-05-2024

facebook twitter
13 maja o godz. 18:00 zainaugurujemy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Zapraszamy do licznego udziału!

Jutro, 13 maja Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie. Po Mszy św., będzie różaniec (tajemnice radosne), litania loretańska i procesja światła wokół kościoła. W tym roku za liturgię w kolejnych miesiącach będą odpowiedzialne inne wspólnoty - w maju Żywy Różaniec. Zapraszamy parafian do licznego udziału i prosimy o przyniesienie świec.

 

18:00 - Eucharystia

Po Mszy Świętej:

Różaniec fatimski, tajemnice radosne

Litania loretańska

Procesja światła wokół kościoła

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

 

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyk religijnych i chrześcijańskiego życia, a także znoszenia przeciwności, przezwyciężania skłonności do gniewu, uczciwego wypełniania obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenia w domu atmosfery miłości, życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia - tego wszystkiego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy też Jego Matka, Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie, a więc świadczyć o niej swoim postępowaniem.

Edyta Malinowska-Klimiuk