Michalici

Spotkanie wspólnoty Niewiast Mi-Ka-El

08-05-2024

facebook twitter
W poniedziałek, 20 maja siostry Michalitki zapraszają wspólnotę Niewiast Mi-Ka-El, na mszę św. o godz.18.00, koronkę do św. Michała Archanioła w kaplicy Aniołów oraz na spotkanie formacyjne.

W poniedziałek, 20 maja siostry Michalitki zapraszają wspólnotę Niewiast Mi-Ka-El, na mszę św. o godz.18.00, koronkę do św. Michała Archanioła w kaplicy Aniołów oraz na spotkanie formacyjne.

                 Wspólnotę tę tworzą kobiety które noszą w swoim sercu pragnienie poświęcenia się Bogu przez modlitwę i włączenie się w konkretne dzieła apostolskie, jest to wspólnota modlitwy, służby Bogu i ludziom w duchu michalickiego charyzmatu, w jedności i we współpracy ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Pragnąca żyć głębiej ideałami Założycieli Zgromadzenia: bł. Ks. Br. Markiewicza i sł. Bożej Matki Anny Kaworek.

           Wspólnota ma charakter świecki i stanowi według słów bł. Bronisława Markiewicza „poczet wybranych ludzi” w zbawczym dziele ratowania dusz pod patronatem św. Michała Archanioła i wojsk anielskich. W sposób duchowy i czynnie uczestniczy w charyzmacie sióstr michalitek określonym u samego początku jego powstania w słowach skierowanych do Współzałożycielki M. Anny: „Idąc w ślady swego Patrona i Wodza, niech Towarzystwo wasze, jako armia niezwyciężona podbija Chrystusowi nieśmiertelne dusze prowadząc je do prawdziwego pokoju i szczęścia”. ( List O. Rotha do Matki Anny Kaworek).Na wzór św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich podejmują wraz z siostrami michalitkami „bój bezkrwawy” o chwałę Boga i zbawienie dusz. Są posłane do świata z mocą modlitwy uwielbienia na wszystkie drogi ubóstwa i zniewoleń współczesnych ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Niosą błogosławieństwo i miłość do miejsc naznaczonych nienawiścią, przekleństwem i okultyzmem. Walczą orężem modlitwy, pokory, powściągliwości i pracy.

Obecnie we wspólnocie uczestniczy 46 kobiet,. Spotkania są w 3 poniedziałek miesiąca, rozpoczynają się mszą św. o godz.18.00, koronką do św. Michała w kaplicy Aniołów a potem ma miejsce spotkanie w domu zakonnym. W tym roku tematyka obejmuje: ”Eklezjalność wspólnot na podstawie KKK i Dokumentów Kościoła”.

Moderatorkami Wspólnoty są s. Diana Jonczyk i s. Dawida Ryll