Michalici

Święto bł. ks. Markiewicza

31-01-2021

facebook twitter
30 stycznia uczciliśmy w naszej parafii błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła.

Do dzisiejszej uroczystości nasza parafia przygotowywała się poprzez nowennę ku czci bł. ks. Bronisława Markiewicza. Główną uroczystością była uroczysta Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza Kazimierza Jońca CSMA. Słowo Boże skierował do nas ks. Zdzisław Urbanik CSMA, misjonarz z Ameryki Południowej. 

Dziękujemy za wspólną modlitwę przedstawicielom grup parafialnych, których oddajemy pod opiekę błogosławionego ks. Bronisława.

Poniżej zamieszczamy nagranie homilii ks. Zdzisława oraz galerię zdjęć wykonanych przez Pana Bernarda Rozena:

 

Na dzisiejsze świętowanie przełożony generalny naszego Zgromadzenia, ks. Dariusz Wilk CSMA wystosował specjalny list:
 

Drodzy Współbracia!
Czciciele Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza!

W dniu Patronalnego Święta Założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, obchodząc Rok Jubileuszowy 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia naszej rodziny zakonnej, odbywamy duchową pielgrzymkę do źródeł michalickiego charyzmatu. Poruszeni zachętą św. Jana Pawła II, z wdzięcznością wspominamy przeszłość, całym sercem przeżywamy teraźniejszość i ufnie otwieramy się na przyszłość (por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 1). Rozważamy wszystkie wielkie rzeczy, których nasz Dobry Bóg dokonał na przestrzeni minionego stulecia włączając naszą wspólnotę w dzieło szerzenia Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Z pietyzmem rozpamiętujemy każde, osadzone w miłości poznanej Prawdy nieomylnej, poruszenie serca Ojca Bronisława. Jego wrażliwość na sprawy Boże i bezgraniczne zaufanie Opatrzności przyjmujemy jako wzór i natchnienie.

Wiary świętych – pisał ks. Walenty Michułka o ks. Markiewiczu – potrzeba było, aby mówić wszystkim o przyszłych budynkach zakładowych, o kościele, o szkole, warsztatach, księżach i nauczycielach, gdy nie było na to ani jednej cegły jeszcze, ani jednej belki lub deski, ani jednego florena. Bóg wszystko da – zwykł był powtarzać swoim chłopcom – bo to, co robimy, jest dziełem Boga. Chodzi tylko o to, abyśmy pełnili Jego wolę, aby nie było w nas grzechów, nawet powszednich, aby kwitło posłuszeństwo dla przełożonych i dla przepisów domowych, aby chłopcy umieli zachować czas milczenia, aby wiernie spełniali swoje obowiązki, aby nie wstydzili się żadnej pracy, skoro pracował sam Pan Jezus w domu swego Opiekuna
w Nazarecie, i skoro za Jego przykładem pracowali i spełniali najniższe posługi święci wszystkich wieków” 
(Ks. Walenty Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz).

Dalekosiężna wizja Ojca Założyciela, zakorzeniona w przekonaniu o uczestniczeniu w realizacji odwiecznego planu Stwórcy i spełnianiu świętej woli Bożej, zostaje zrealizowana w poszczególnych dziełach Zgromadzenia. Przekraczając próg wieczności był głęboko przekonany o sensie i wartości podjętej misji. Chwile to moje ostatnie… – mówił przekazując testament – odchodzę, a wy zostaniecie i poprowadzicie dalej dzieło, które nie jest moje, lecz Boże... Miłujcie się nawzajem i ukochajcie to dzieło święte z całej duszy... Czekają was ciężkie próby i dużo cierpienia. lecz i pomocy Bożej nigdy wam nie zabraknie, dopóki wiernie strzec będziecie ustaw naszych, a także i zasad i wskazań, które wam zostawiłem (Ks. Walenty Michułka, Ksiądz Bronisław Markiewicz)Pełen wzruszenia zapewniał, że Bóg nieskończenie dobry, pozwoli mu na pewno czuwać nad nami z nieba (por. O. Władysław Kluz OCD, Realista).

W świętości życia Błogosławionego pragniemy odnaleźć osobistą inspirację i wewnętrzną siłę do nowej gorliwości w realizacji charyzmatu Zgromadzenia. Z mocy Jego umiłowania Boga nade wszystko chcemy zaczerpnąć ducha kontemplacji i służby w zapomnieniu o sobie. Weź, Panie, moją wolę, mój rozum, moją pamięć – zwracam Ci je na powrót – a Ty rządź mną, kieruj mną. Jezu na krzyżu, Tyś Nauczycielem moim, Wodzem moim, Siłą moją (...) – Tyś wszystkim. Przeto dzięki Ci i chwała na wieki (Bł. ks. Bronisław Markiewicz, Zapiski Życia Wewnętrznego, 01.09.1866 r.).

Niech Dobry Bóg, przez wstawiennictwo Błogosławionego Ojca Bronisława, otwiera nasze serca na poszukiwanie, odkrywanie i pełnienie Jego świętej woli. Niech uzdalnia nas do realizacji świętości w codziennym posłannictwie. Niech uzdalnia nas do autentycznego, radosnego przeżywania wiary.

Błogosławionego czasu świętowania – 

Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny
Miejsce Piastowe, 30.01.2021 r.