Michalici

Zmarł ks. Józef Przeklasa CSMA (1932 - 2020)

08-10-2020

facebook twitter
W nocy z 7 na 8 października, w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie, zmarł ks. dr Józef Przeklasa CSMA.

Ks. dr Józef Przeklasa urodził się 19 listopada 1932 r. w Grabnie (diecezja tarnowska), w tradycyjnej, katolickiej rodzinie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Wojniczu. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych w liceum pedagogicznym i studium nauczycielskim, pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Białym Kamieniu i Giszowcu. Edukację kontynuował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalistyczne studia zwieńczył obroną pracy i uzyskaniem tytułu magistra historii. Studiował także nauki społeczne ze specjalnością psychologia. W 1977 r., w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obronił pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Jego dysertacja pt. „Generał Józef Niemojewski”, ze względu na bogatą bazę źródłową archiwów krajowych i zagranicznych oraz na nowatorskie ujęcie metodologiczne,  uzyskała najwyższe oceny recenzentów. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcą psychologii, etyki i socjologii w Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Chorzowie oraz nauczycielem historii w Technikum Górniczym w Chorzowie.

W dniu 12 października 1980 r. przybył do Miejsca Piastowego, gdzie w Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła odbył postulat i nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył w dniu 2 sierpnia 1982 r. Po złożeniu profesji zakonnej, podjął obowiązki nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym, a równocześnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W dniu 26 maja 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do dnia 31 sierpnia 1990 r. pracował w LO przy NSD w Miejscu Piastowym jako nauczyciel historii i wychowawca małoseminarzystów. Dał się wówczas poznać jako bardzo dobry dydaktyk i wybitny pedagog. W swojej pracy nauczycielskiej charakteryzował się wyjątkową troską o powołania kapłańskie i zakonne. Decyzją przełożonych, z dniem 1 września 1990 r., został przeniesiony do domu zakonnego w Markach, gdzie podjął obowiązki wikariusza w parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Na mocy dekretu Przełożonego Generalnego, w dniu 25 lipca 1993 r., objął obowiązki przełożonego domu zakonnego w Młochowie i proboszcza tamtejszej parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Jego staraniem, w przynależącej do parafii Młochów miejscowości Wólka Kosowska, w 2002 r. został wybudowany kościół filialny pod wezwaniem Świętych Dzieci Fatimskich Franciszka i Hiacynty. Świątynia została konsekrowana w dniu 8 czerwca 2003 r. Obowiązki przełożonego domu zakonnego i proboszcza w Młochowie pełnił śp. ks. Józef do dnia 31 lipca 2003 r. Z dniem 1 września 2003 r. przeszedł do Domu Macierzystego naszej rodziny zakonnej w Miejscu Piastowym. Jego aktywność koncentrowała się na posłudze duszpasterskiej w lokalnym Sanktuarium oraz na porządkowaniu domowego archiwum. Od 2004 r. posługiwał gorliwie w michalickiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie. Szczególnie ulubioną jego formą duszpasterskiej działalności była posługa w konfesjonale. Z czasem, z powodu postępującej choroby, musiał wycofać się z duszpasterskiej aktywności w parafii.

Dziękujemy Bogu za osobę śp. ks. Józefa i za wszelkie dobro które przez jego posługę kapłańską w charyzmacie michalickim stało się naszym udziałem.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. dr. Józefa Przeklasy CSMA odbędą się w dniu 12 października br., w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie (Bemowo), o godz. 12.00. Po Eucharystii, doczesne szczątki zostaną przewiezione na cmentarz parafialny w Młochowie i złożone w grobie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.